THÔNG TIN
Tuyển sinh năm 2016
http://www.husc.edu.vn/tuyensinh/      (054) 3898.420 - 01253.655.941      
QUY CHẾ TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh ĐH Huế

Đăng nhập

Thông báo

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN  VÀO ĐẠI HỌC (BỔ SUNG ĐỢT 2) 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  29-09-2016   In

Thông báo

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  12-09-2016   In

Thông báo

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC (BỔ SUNG ĐỢT 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  05-09-2016   In

Thông báo

 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN  VÀO ĐẠI HỌC (BỔ SUNG ĐỢT 1) 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  01-09-2016   In

Thông báo

  HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LÀM HỒ SƠ NHẬP HỌC

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  30-08-2016   In

Thông báo

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  23-08-2016   In

Thông báo

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  22-08-2016   In

Thông báo

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  17-08-2016   In

Thông báo

ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH MÔN VẼ MỸ THUẬT VÀO NGÀNH KIẾN TRÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016 (ĐỢT 2)

 Hoàng Kỳ Sơn  16-08-2016   In

Thông báo

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 VÀO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - 2016

 Hoàng Kỳ Sơn  15-08-2016   In

Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 - NLH Huấn -  15-08-2016   In

Copyright © 2016

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hội đồng tuyển sinh năm 2016, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

http://www.husc.edu.vn/tuyensinh/

(054) 3898.420 - 01253.655.941