Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Tổ chức và Hành chính

Tin tức

Vấn đề về biến đổi khí hậu và các dự án mong muốn hợp tác triển khai tại Huế.

16-11-2021

Ngày 15/11, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  đã tham gia buổi làm việc trao đổi với Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) - Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Môi trường miền Trung về các vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay tại Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

Được đăng ở: Website chính

Tăng cường phối hợp chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ thông tin ở Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

04-11-2021

Chiều ngày 3/11, Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc về triển khai Nghị quyết chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Được đăng ở: Website chính

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021

30-10-2021

Ngày 29/10, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021.

Được đăng ở: Website chính

Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022

23-10-2021

Ngày 22/10/2021, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huê sđã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022.Tham dự có: PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH& CTSV, Khảo thí& BĐCLGD; KHCN – HTQT, TC-HC, KHTC – CSVC, TT Thông tin và thư viện; đại diện lãnh đạo các Khoa; các giảng viên cố vấn học tập năm học 2021 – 2022.

Được đăng ở: Website chính
Xem tất cả