Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội

Triển vọng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học

Xã hội học là một ngành khoa học liên đa ngành, sử dụng nhiều hướng tiếp cận, các phương pháp điều tra thực nghiệm và phân tích, phát hiện xã hội. Những nghiên cứu của xã hội học giúp cho các chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội, quản lý đề xuất chính sách để tổ chức xã hội một cách hiệu quả và phù hợp hơn. 

XÃ HỘI HỌC LÀM GÌ ?

Triển vọng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học

1. PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Nhân viên dự án, làm việc trong các NGO's, phát triển cộng đồng, công tác xã hội, dịch vụ xã hội

2. HÀNH CHÍNH CÔNG
Làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập, Đoàn thể, lĩnh vực tổ chức Nhân sự

3. KINH DOANH & START-UP
Quản trị nhân sự, quan hệ khách hàng, thống kê, bán hàng, đại diện kinh doanh, tự kinh doanh

4 - NGHIÊN CỨU - TƯ VẤN
Nghiên cứu tư vấn chính sách, nghiên cứu thị trường, phân tích kinh tế - xã hội

5 - GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cán bộ quản lý, tư vấn giáo dục

6 - QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
Làm việc tại cơ quan báo chí, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu - tư vấn truyền thông

 

Nếu bạn quan tâm tới thông tin xét tuyển và học bạ vào ngành Xã hội học? Cùng theo dõi và tìm hiểu thông tin cùng chúng tớ nhé.

Thông tin chi tiết: 

Website: http://sociologyhue.edu.vn/landing-page/gioithieu/

Facebook: https://www.facebook.com/sociologyhue
#xahoihoc
#tuyensinh_2020
#HUSC

Người đăng: Khoa XHH&CTXH