Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội

Thông tin tuyển sinh cao học ngành Công tác xã hội đợt 2 năm 2020

 
 

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020.

Lưu ý Ngành Công tác xã hội của Khoa Xã hội học và Công tác xã hội thu nhận hồ sơ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đồng Tháp, Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Đăk Nông, Trà Vinh, An Giang. Mọi chi tiết xin xem thông báo ở trên và liên hệ:
1. Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, tầng 3, nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế. Điện thoại: 02343 837380.
2. ThS. Bùi Quang Dũng - Trợ lý SĐH Khoa (0905655786).
Người đăng: Khoa XHH&CTXH