Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 

 

    Thông tin liên kết và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao:

 

-       Liên kết với ĐH Kiến Trúc Hà Nội từ năm 2008 đào tạo chuyên ngành Kiến Trúc và Qui hoạch đô thị.


-       Liên kết với ĐH Công nghệ - ĐHQGHN đào tạo chuyên ngành Điện tử viễn thông khóa 1 và 2 từ năm 2010.


-       Liên kết với ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN  Hà Nội từ 2010 đang tuyển sinh ngành XHH và Báo chí học.


-       Liên kết với ĐH Savannakhet (CHDCND Lào) đào tạo Sau đại học. Năm 2011 hai trường đã ký kết bản ghi nhớ vè đào tạo chuyên ngành Quản lý môi trường.

     

Từ khóa
liên kết thạc sĩ

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---