Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2021 (bổ sung đợt 1)

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (bổ sung đợt 1) cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Kế toán viên

01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành: Kế toán, Tài chính thuộc khối các trường Kinh tế đạt loại khá trở lên.

- Có chứng chỉ Kế toán viên, Kế toán máy hoặc Kế toán tổng hợp.

* Ưu tiên:

- Dưới 30 tuổi.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

 

Xem toàn văn thông báo tuyển dụng TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính