Lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của NCS Hoàng Thị Quỳnh Diệu
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 14-09-2017

Toàn văn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS  Hoàng Thị Quỳnh Diệu khóa năm 2015, chuyên ngành Hóa phân tích,  mã số 62 44 01 18 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Phân tích và đánh giá sự tích lũy đồng và chì trong Nghêu (Meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông Tiền

- Thời gian:  8h00 ngày 14 tháng 9 năm 2017

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH, Trường Đại học Khoa học Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=3550)