Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Giấy báo dự thi và lịch thi cao học đợt 1 năm 2021

1. Giấy báo dự thi: Tại đây

2. Lịch thi: 

+ 9h00 ngày 17/04/2020 : thi môn Ngoại ngữ

+ 14h00 ngày 17/04/2020: thi môn Cơ sở ngành

+ 7h30 ngày 18/04/2020 : thi môn Chủ chốt

Đề nghị các thí sinh có mặt đúng 7h00 ngày 17 tháng 4 năm 2021 có mặt tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - số 34 Lê Lợi -Tp Huế để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục dự thi.

Trân trọng

Người đăng: Phòng ĐT SĐH