Về việc nghỉ thi học kì thi phụ cao học ngày 15/9/2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 14-09-2017

Do tình hình mưa bão. Vì vậy Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo học viên cao học và ngiên cứu sinh nghỉ thi học kì ngày 15/9/2017. Các ngày thi khác vẫn diễn ra bình thường. Ngày 15/9/2017 sẽ được Phòng bố trí thi bổ sung vào ngày khác. 

Trân trọng thông báo.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3553)