LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 13-11-2017 đến ngày 19-11-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
13-11-2017

Thảo luận về hợp tác với Công ty TNHH ESUHAI. Từ 9h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; đại diện lãnh đạo các phòng: CT HSSV, TC-HC, ĐTĐH, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT.

Đại học Huế: Gala phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”, Chủ đề: Lũ lụt - hạn hán và hành động của chúng ta.
- Từ 14h00-15h00: Đạp xe đạp phát động quanh thành phố Huế: Đại học Huế - cầu Dã Viên - cầu Phú Xuân - Đại học Huế;
- Từ 15h00-17h00: Chương trình Gala phát động. Tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành – PHT); sinh viên được triệu tập.

Đại học Huế họp trao đổi về hợp tác đào tạo sau đại học với Học viện Cảnh sát nhân dân. Từ 14h00, tại Phòng họp số 3 Lê Lợi. TP: Đại học Huế; Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTSĐH; đại diện Học viện CSND.

Đại học Huế: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2017. Từ 15h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng (thành viên Hội đồng theo QĐ số 838/QĐ-ĐHH ngày 09/8/2017 của Giám đốc ĐHH).

Thứ ba
14-11-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế (Hội đồng III: Hội đồng Nông Lâm - Sinh - Y - Dược) thẩm định hồ sơ ứng viên. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Các thành viên Hội đồng III theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước.

Đại học Huế: Họp về công tác mở mã ngành đào tạo mới. Từ 15h00, tại Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT), Trưởng Khoa Hóa học.

Thứ tư
15-11-2017

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.
- Từ 8h00: kiểm tra Chi bộ Khoa Toán;
- Từ 9h00: kiểm tra Chi bộ Khoa Lịch sử.
Thành phần và địa điểm: theo Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 06/11/2017 của Đảng ủy Trường ĐHKH.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.
- Từ 14h00: Chi bộ Khoa ĐT-VT;
- Từ 15h00: Chi bộ Khoa Xã hội học;
- Từ 16h00: Chi bộ và đ/c Bí thư Chi bộ Trung tâm TT-TV.
Thành phần và địa điểm: theo Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 06/11/2017 của Đảng ủy Trường ĐHKH.

Thứ năm
16-11-2017

Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 – 2017)”. Từ 7h30, tại Hội trường A1. TP: đại biểu theo giấy mời; cán bộ, NCS, học viên cao học và sinh viên quan tâm.

Thứ sáu
17-11-2017

Đại học Huế: Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường; các Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế.

Khai giảng cao học và nghiên cứu sinh khóa năm 2017. Từ 8h00, tại Hội trường A1. TP: BTC theo QĐ số 283/QĐ-ĐHKH ngày 23/10/2017 của Hiệu trưởng; đại biểu (theo giấy mời); đại diện BCN và Trợ lý SĐH các Khoa có đào tạo sau đại học; đại diện các Phòng, Trung tâm TT-TV, các tổ chức chính trị xã hội; học viên sau đại học khóa năm 2017; đại diện các lớp cao học và NCS khóa năm 2016.

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế (Hội đồng I: Hội đồng Khoa học tự nhiên) thẩm định hồ sơ ứng viên. Từ 9h30, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: thành viên Hội đồng I theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước.

Đại học Huế: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế (Hội đồng II: Hội đồng Khoa học xã hội và nhân văn) thẩm định hồ sơ ứng viên. Từ 9h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: thành viên Hội đồng II theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước.

Họp bàn về chi trả lương đối với một số cán bộ hợp đồng của Trường. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP; BGH, Chủ tịch Công đoàn Trường; Kế toán trưởng, đại diện lãnh đạo và kế toán lương của Phòng KHTC-CSVC; Phòng TC-HC.

Thứ bảy
18-11-2017
Chủ nhật
19-11-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)