LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 19-03-2018 đến ngày 25-03-2018)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
19-03-2018

Đại học Huế: Diễn đàn thắp lửa và Kết nối khởi nghiệp. Từ 14h00, tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện Phòng CT HSSV; đại diện BTV Đoàn và BTK HSV Trường; cán bộ, sinh viên được điều động theo Công văn của ĐHH.

Thứ ba
20-03-2018

Thanh tra nội bộ Phòng CT HSSV, năm học 2017 - 2018 (cả ngày). Từ 8h00, tại Phòng CT HSSV. TP: Đoàn thanh tra theo QĐ số 42/QĐ-ĐHKH ngày 27/02/2018 của Hiệu trưởng, Phòng CT HSSV.

Họp thống nhất về nội dung quảng bá Trường ĐH Khoa học tại Khuôn viên Trường do VNPT tài trợ. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; đại diện lãnh đạo phòng ĐTĐH, CT HSSV, KT-ĐBCLGD, KHTC-CSVC và TC-HC.

Thứ tư
21-03-2018

Tiếp đoàn Đại học Rajabhat MahaSarakham, Thái Lan. Từ 9h00, tại Hội trường A1. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT), Trưởng các Phòng KHCN-HTQT, TC-HC, ĐTĐH.

Lãnh đạo Nhà trường làm việc với FPT Việt Nam và Fsoft về liên kết đào tạo. Từ 10h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa: CNTT, Toán, Hóa học, Vật lý, ĐT-VT; đại diện Trường ĐH Sư phạm và Cao đẳng CN Huế.

Họp Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2018 (đợt 1). Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hội đồng theo QĐ số 25/QĐ-ĐHKH ngày 15/3//2018 của Hiệu trưởng.

Họp bàn tổ chức ngày Công tác xã hội Việt Nam 2018 (lần cuối). Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng, PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT, Trưởng các Phòng KHCN-HTQT, TC-HC, KHTC-CSVC, CTHSSV, ĐTĐH và BCN Khoa CTXH.

Thứ năm
22-03-2018

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động quan tâm.

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình sau đại học của PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh. Từ 10h00, tại Phòng họp nhà A. TP: Hội đồng theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHKH ngày 06/3//2018 của Hiệu trưởng.

Chung kết và trao giải “Giải bóng đá sinh viên Trường Đại học Khoa học năm 2018”. Từ 14h30, tại Sân bóng Trường ĐHKH. TP: BTC; các đội bóng nam, nữ; BCH Đoàn Trường, BTK HSV Trường và đại biểu theo giấy mời.

Thứ sáu
23-03-2018

Hội thảo “Định hướng phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật - Đào tạo - Thực tiễn” (cả ngày). Từ 7h30, tại Hội trường A1. TP: Theo Giấy mời

Đại học Huế: Họp Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế năm 2017 - 2018 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT (Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHH ngày 27/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế).

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lê Thị An Hòa, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, khóa năm 2013. Từ 8h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi. TP: Hội đồng theo QĐ số 109/QĐ-ĐHKH ngày 29/01/2018 của Giám đốc ĐHH, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

UBKT Công đoàn Trường kiểm tra thường xuyên các CĐBP và TCĐTT. Tại Văn phòng CĐ trường. TP: UBKT Công đoàn Trường, VPCĐ, BCH CĐBP hoặc Tổ trưởng TCĐTT.
- Từ 8h00 - 8h30: CĐBP Khoa Toán học;
- Từ 8h30 - 9h00: CĐBP Khoa Vật lý;
- Từ 9h00 - 9h30: CĐBP Khoa Điện tử - Viễn thông;
- Từ 9h30 - 10h00: TCĐTT Phòng Khảo thí - ĐBCLGD;
- Từ 10h00 – 10h30: TCĐTT Phòng Công tác HSSV.

Thứ bảy
24-03-2018

Đại học Huế: Đại học Huế tham gia Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Quảng Nam do Báo Người lao động tổ chức. Từ 7h30, tại Trường THPT Nguyễn Hiền - huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); Bộ phận tuyển sinh và truyền thông.

Đại học Huế: Khai mạc lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Từ 8h00, tại Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện BGH; đại diện Phòng CT HSSV, sinh viên được tham gia theo thông báo của ĐHH.

Lễ Mít tinh Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Từ 7h30, tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế. TP: Theo Giấy mời.

Chủ nhật
25-03-2018

Đại học Huế: Đại học Huế tham gia Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Quảng Ngãi do Báo Người lao động tổ chức. Từ 7h30, tại Trường THPT Bình Sơn - huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); Bộ phận tuyển sinh và truyền thông.

Diễu hành Chào mừng Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2018. Từ 6h00, tại các tuyến đường chính trên TP. Huế. TP: 100 sinh viên Trường Đại học Khoa học.

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)