LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 15-01-2018 đến ngày 21-01-2018)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
15-01-2018

Đại học Huế: Làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ 9h00, tại Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT).

Họp Tổ soạn thảo đề cương chi tiết và bài giảng học phần kỹ năng mềm. Từ 9h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Tổ biên soạn đề cương chi tiết và bài giảng học phần kỹ năng mềm theo QĐ số 319/QĐ-ĐHKH ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng.

Đại học Huế: Họp chuẩn bị nội dung đánh giá giữa kỳ Chương trình VLIR-IUC và VLIR-NETWORK. Từ 10h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Trưởng, phó các dự án thuộc chương trình VLIR-IUC, VLIR-NETOWRK.

Ký kết MOU giữa Trường Đại học Khoa học và Công ty TNHH ESUHAI, Hội thảo du học và cơ hội việc làm tại Nhật Bản. Từ 14h00, tại Hội trường A1. TP: Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng: CTHSSV, TC-HC, ĐTĐH, KHCN-HTQT, KHTC-CSVC; sinh viên được điều động theo Công văn số 10/ĐHKH-CTHSSV ngày 11/01/2018 của Hiệu trưởng, đại biểu mời và sinh viên quan tâm.

Họp bàn thống nhất chuẩn đầu ra và cập nhật chương trình đào tạo đại học. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại diện BGH (PGS. TS. Võ Thanh Tùng - PHT); lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng KT-ĐBCLGD; Trưởng các Khoa.

Đại học Huế: Họp Ban Thư ký Hội sinh viên mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2018. Từ 17h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Uỷ viên Ban Thư ký Hội sinh viên Đại học Huế; Chủ tịch Hội sinh viên các trường thành viên.

Thứ ba
16-01-2018
Thứ tư
17-01-2018

Đại học Huế: Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý I/2018. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng.

Tập huấn về kỹ năng trình bày và kỹ năng viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế do Giáo sư Malherbe Francois từ ĐH Swinburne, Úc trình bày. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: các cá nhân có quan tâm.

Thứ năm
18-01-2018

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động quan tâm.

Đại học Huế: Hội nghị Biểu dương sinh viên “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017. Từ 8h00, tại Hội trường, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV Trường; Sinh viên được biểu dương (theo QĐ số 1490/QĐ-ĐHH ngày 28/12/2017 của Giám đốc ĐHH).

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thị Phương Thúy, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, khóa năm 2013. Từ 8h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 287/QĐ-ĐHKH ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Hồng Quốc, chuyên ngành Khoa học máy tính, khóa năm 2012. Từ 14h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi. TP: Hội đồng theo QĐ số 1377/QĐ-ĐHH ngày 06/12/2017 của Giám đốc ĐHH, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Ký kết MOU với Đại học Swinburne, Úc. Từ 15h00, tại Hội trường A1. TP: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng KHCN-HTQT; cán bộ, sinh viên tình nguyện và các cá nhân quan tâm.

Thứ sáu
19-01-2018

Seminar trình bày kết quả nghiên cứu của sinh viên ĐH Swinburne, Úc. Từ 8h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); các cá nhân quan tâm của Khoa Môi trường, Hóa học, Sinh học, ĐL-ĐC, Kiến trúc và CTXH.

Họp bàn kế hoạch đón Tết Nguyên Đán năm 2018. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN Trường; Trưởng các phòng: TC-HC, KHTC-CSVC, ĐTĐH, CT HSSV, ĐTSĐH, KHCN-HTQT, KT-ĐBCLGD; Kế toán trưởng.

Bế mạc chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Swinburne, Úc. Từ 15h00, tại Hội trường A1. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT), Phòng KHCN-HTQT; cán bộ, sinh viên tình nguyện và các cá nhân quan tâm.

Thứ bảy
20-01-2018
Chủ nhật
21-01-2018

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)