LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 27-01-2020 đến ngày 02-02-2020)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
27-01-2020
Thứ ba
28-01-2020
Thứ tư
29-01-2020
Thứ năm
30-01-2020
Thứ sáu
31-01-2020
Thứ bảy
01-02-2020
Chủ nhật
02-02-2020

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)