LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 16-07-2018 đến ngày 22-07-2018)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
16-07-2018
Thứ ba
17-07-2018

Nghiệm thu đề tài cấp Đại học Huế do TS. Đỗ Thị Việt Hương làm chủ nhiệm (PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Chủ tịch HĐ). Từ 8h30, tại Phòng họp Nhà A. TP. Theo QĐ số 804/QĐ-ĐHH ngày 21/6/2018 của ĐHH.

Đại học Huế: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Các đ/c Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐ ĐHH; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS.

Thứ tư
18-07-2018

Đại học Huế: Kiểm tra lần cuối các phương thức gửi thông tin trúng tuyển và gọi nhập học của Tuyển sinh Đại học 2018. Từ 9h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: 01 đại diện chịu trách nhiệm về công tác này làm đầu mối phối hợp (TS. Trần Thanh Lương - Phó trưởng phòng ĐTĐH).

Đại học Huế: Trao đổi kinh nghiệm triển khai hoạt động KĐCLGD: Bài học cho quản trị đại học từ kết quả KĐCLGD. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, số 04 Lê Lợi. TP: Ban Giám hiệu; lãnh đạo và chuyên viên liên quan của các Phòng: KT-ĐBCLGD, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHCN-HTQT; Học viên lớp Kiểm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN (K22), cá nhân quan tâm.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Văn Trung, chuyên ngành Khoa học máy tính, khóa năm 2012. Từ 14h00, tại Hội trường số 04 Lê Lợi Huế. TP: Hội đồng theo QĐ số 679/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2018 của GĐ ĐHH, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Thứ năm
19-07-2018

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động quan tâm.

Thứ sáu
20-07-2018
Thứ bảy
21-07-2018

Làm việc với Tập đoàn Meisei, Nhật Bản về việc tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập tại Nhật. Từ 9h00 tại Phòng họp nhà A. TP: Đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); Đại diện BCN các Khoa Vật lý, ĐT-VT, CNTT, Kiến trúc; Đại diện lãnh đạo các Phòng KHCN-HTQT và ĐTĐH

Chủ nhật
22-07-2018

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)