lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 18-10-2021 đến ngày 24-10-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
18-10-2021

🕒 [07:30] Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
- Thành phần: Thành phần theo Thông báo số 1117/TB-ĐHKH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Trực tiếp: Hội trường tầng 3, Số 01 - Điện Biên Phủ (thực hiện giãn cách và áp dụng 5K)
- Người chủ trì: PGS. TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng

Thứ ba
19-10-2021

🕒 [09:00] [Đại học Huế] Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng công trình Nhà làm việc các Khoa và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Trường Đại học Khoa học
- Thành phần: Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC&CSVC
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư
20-10-2021

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Hoàng Liên Minh
(hình thức trực tuyến)
- Thành phần: * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1117/QĐ-ĐHH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:30] Họp bàn công tác chuyên môn của Khối THPT Chuyên
- Thành phần: Trưởng Ban, Phó Ban Điều hành; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Chuyên môn; đại diện Tổ Văn phòng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

Thứ năm
21-10-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân
- Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Trưởng Ban TTPC.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [09:00] Lãnh đạo Trường làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Khoa Môi trường
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Chi ủy và Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Môi trường
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Thị Kim Thảo
(hình thức trực tuyến)
- Thành phần: * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1216/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu
22-10-2021

🕒 [14:00] Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2021
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH&CTSV, KT&BĐCLGD; KHCN&HTQT, TC&HC, KHTC&CSVC, TT Thông tin và Thư viện; Đại diện lãnh đạo các Khoa; các giảng viên cố vấn học tập năm học 2021-2022.
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ bảy
23-10-2021

🕒 [15:00] Hội thảo triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021 - 2022 giữa Trường Đại học Khoa học và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
- Thành phần: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các Khoa; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện nhóm hướng nghiệp và đại biểu theo giấy mời.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Chủ nhật
24-10-2021