Tin tức

Thống kê số lượng sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2013

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC NĂM 2013

(Bao gồm: NV1 + Tuyển thẳng + Ưu tiên xét tuyển + Dự bị dân tộc TW về + Bảo lưu năm trước)

Tính đến ngày 8/9/2013

TT Trường - Ngành Chỉ tiêu tuyển sinh Báo gọi NV1 Nhập học NV1 Tổng số nhập học % so với báo gọi % so với chỉ tiêu tuyển sinh
 
DHT - Trường Đại học Khoa học  
1 D220104 Hán - Nôm 150 1 1 1 100.0 16.0
2 D220320 Ngôn ngữ học 4 3 3 75.0
3 D220330 Văn học 20 20 20 100.0
4 D520501 Kỹ thuật địa chất 160 39 32 32 82.1 25.6
5 D520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 3 2 2 66.7
6 D440201 Địa chất học 8 7 7 87.5
7 D460112 Toán ứng dụng 120 1 1 1 100.0 9.2
8 D460101 Toán học 14 10 10 71.4
9 D220310 Lịch sử 70 16 14 14 87.5 20.0
10 D220213 Đông phương học 40 10 9 9 90.0 22.5
11 D310301 Xã hội học 50 13 12 12 92.3 24.0
12 D320101 Báo chí 140 177 164 164 92.7 117.1
13 D420101 Sinh học 50 50 31 31 62.0 62.0
14 D420201 Công nghệ sinh học 60 192 91 91 47.4 151.7
15 D440102 Vật lý học 60 10 9 9 90.0 15.0
16 D440112 Hoá học 70 192 111 111 57.8 158.6
17 D440217 Địa lý tự nhiên 40 7 3 3 42.9 7.5
18 D440301 Khoa học môi trường 70 221 108 108 48.9 154.3
19 D220301 Triết học 40 6 5 5 83.3 12.5
20 D480201 Công nghệ thông tin 180 260 208 208 80.0 115.6
21 D510302 CN kỹ thuật điện, truyền thông 70 84 71 71 84.5 101.4
22 D580102 Kiến trúc 180 185 181 181 97.8 100.6
23 D760101 Công tác xã hội 100 83 70 70 84.3 70.0
24 D480201 Công nghệ thông tin (liên thông) 70 0 0 0 0.0 0.0
25 D760101 Công tác xã hội (liên thông) 80 1 1 1 100.0 1.3
Cộng:      1,800     1,597     1,163     1,163 72.8 64.6
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp