Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất

(054)3821247
 
Chuyên mục
Chưa có chuyên mục nào
Giới thiệu

Phòng Kế hoạch Tài chính - Cơ sở vật chất (KHTC-CSVC) có 27 cán bộ, viên chức và lao động, 03 tổ công tác (Kế hoạch – Tài chính; Quản trị - CSVC; Y tế - Môi trường học đường), có tổ chức chi bộ vững mạnh với 13 đảng viên, có công đoàn bộ phận với 100% cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị là đoàn viên công đoàn. Về công tác xây dựng đội ngũ, phòng KHTC-CSVC đã thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Phân công và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, đảm bảo tính chuyên nghiệp nhưng đa nhiệm, mỗi cá nhân làm tốt công việc của mình nhưng sẵn sàng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, trau dồi nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, có định hướng phát triển đội ngũ, đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý.

- Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí và nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và mỗi cá nhân, đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong phân công nhiệm vụ và thụ hưởng các quyền lợi liên quan.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---