Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

Chuyên gia mách bạn: đề thi tham khảo môn TOÁN các năm

Đề thi tham khảo môn Toán các năm

Đề thi tham khảo môn Toán các năm:

- Môn Toán (vòng 1)

- Môn Toán (vòng 2) dành cho chuyên Toán

- Môn Toán (vòng 2) dành cho chuyên Tin

Bộ đề được cung cấp bởi Thầy Võ Quang Mẫn, giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

https://drive.google.com/file/d/1D9YKJLl5Q2V8sdpQgwzReG5tZ2tnmpT_/view?fbclid=IwAR0ucTr33DzqmsoSRM1rZzzlmkdJPuhyTyi_2Mrj9Yc5qP6DvF6OCa9jQNY

Người đăng: Admin khối chuyên