Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH KHỐI THPT CHUYÊN, HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hoạt động giáo dục theo hình thức trực tuyến cho học sinh

Khối THPT Chuyên, học kì 1, năm học 2021 - 2022

      Theo Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 2083/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022, Nhà trường đã ra thông báo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của Khối Trung học phổ thông (THPT) Chuyên. Theo đó, ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2021; ngày bắt đầu học chính thức: 06/9/2021. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và học sinh, Nhà trường thông báo về việc tổ chức hoạt động giáo dục theo hình thức trực tuyến cho học sinh Khối THPT Chuyên, học kì 1, năm học 2021 - 2022 bắt đầu từ ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

    Trong thời gian tổ chức hoạt động giáo dục theo hình thức trực tuyến, cán bộ, giáo viên và học sinh phải tuân thủ quy định dành cho giáo viên và nội quy dành cho học sinh đã được Nhà trường ban hành. Ngoài những quy định trên, để đảm bảo chất lượng dạy học và tiến độ kế hoạch năm học, Nhà trường lưu ý thêm một số nội dung như sau:

  1. Lớp học và các bộ môn trong thời khóa biểu học kì 1, năm học 2021 - 2022 của Khối 10, Khối 11 đã được tạo trên phần mềm Google classroom, giáo viên và học sinh chú ý theo dõi, đăng nhập vào lớp học để kiểm tra. Đến lịch phân công trên thời khóa biểu, giáo viên và học sinh dùng tài khoản đuôi husc.edu.vn do Nhà trường cấp đăng nhập vào phần mềm Google classroom để tổ chức dạy và học.
  2. Giáo viên bộ môn tiến hành xây dựng học liệu dạy học trực tuyến theo chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Môn học Thể dụcGiáo dục quốc phòng - an ninh do tính đặc thù chưa thể đào tạo theo hình thức trực tuyến, Nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp khi điều kiện cho phép.
  4. Đối với những học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến: Giáo viên chủ nhiệm tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng báo cáo lên Nhà trường trước ngày 04/9/2021. Nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên bộ môn chuẩn bị nguồn học liệu, bài tập, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh hướng dẫn các em tự học tại nhà.
  5. Giáo viên chủ nhiệm kết nối chặt chẽ với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khi có vướng mắc nảy sinh.
  6. Trước và trong quá trình dạy học trực tuyến, giáo viên và học sinh gặp khó khăn, vui lòng liên hệ thầy Tôn Thất Tuấn theo số điện thoại: 0976.278.233 để được hỗ trợ, hướng dẫn.
  7. Học sinh truy cập Website: http://husc.hueuni.edu.vn/khoichuyen/, Fanpage: https://www.facebook.com/khoichuyendhkh, và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để thường xuyên cập nhật thông báo của Nhà trường.

 

      Trên đây là thông báo về việc tổ chức hoạt động giáo dục theo hình thức trực tuyến cho học sinh Khối THPT Chuyên, học kì 1, năm học 2021 - 2022, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

     

Người đăng: Admin khối chuyên