Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỰU TRƯỜNG CỦA HỌC SINH KHỐI THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỰU TRƯỜNG CỦA HỌC SINH KHỐI THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2021 - 2022

    Trên cơ sở Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Quyết định số 2083/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thời xuyên, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh về kế hoạch tựu trường như sau:

  1. Học sinh khối 10

- Thời gian: 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021

- Địa điểm: tập trung tại các phòng học (10 Chuyên Hóa - Sinh: Phòng K.102, 10 Chuyên Tin: Phòng K.103, 10 Chuyên Toán - Lý: Phòng K.104, 10 Chuyên Văn: Phòng Hội thảo KH2)

  1. Học sinh khối 11

- Thời gian: 8 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2021

- Địa điểm: tập trung tại phòng học của lớp đã được phân công trong năm học trước.

  1. Quy định về trang phục

Học sinh tựu trường mặc áo trắng, quần xanh (hoặc xanh đen), áo bỏ trong quần gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai.

  1. Học sinh truy cập Website: http://husc.hueuni.edu.vn/khoichuyen/; Fanpage: https://www.facebook.com/khoichuyendhkh hoặc liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp để cập nhật thông báo của nhà trường cho năm học 2021 - 2022.

 

    Trên đây là thông báo về kế hoạch tựu trường năm học của học sinh Khối THPT Chuyên, năm học 2021 - 2022, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc.

 

                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (đã ký)       

                                                                                Trần Ngọc Tuyền

Kế hoạch hoạt động cụ thể, vui lòng xem tại:

/images/news/2021/20210824094258_KeHoachTuuTruong_2021-2022.pdf

 

 

Người đăng: Admin khối chuyên