Khoa Ngữ văn

3821133
 
Cơ cấu tổ chức

PGS.TS. Nguyễn Thành

Trưởng Khoa

Điện thoại: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

Kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng trường, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ

 

TS. Hà Ngọc Hòa

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0914066659

Email: hangochoa@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam, Phó Bí thư chi bộ, Trợ lý Sau Đại học

PGS.TS. Hồ Thế Hà

Trưởng Bộ môn Lý luận văn học

Điện thoại: 0905101805

Email: hotheha55@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Hồng Dũng

Trưởng Bộ môn Văn học nước ngoài

Điện thoại: 0908851080

Email: nguyenhongdung-dhkh@yahoo.com

PGS.TS. Trương Thị Nhàn

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm

Điện thoại: 0903587915

Email: nhandhkhhue@gmail.com

ThS. Lê Cảnh Vững

Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm

Điện thoại: 0908897325

Email: vunglecanh@gmail.com

 

PGS.TS. Hoàng Tất Thắng

Điện thoại: 0913417980

Email: tatthang.dhkh@gmail.com

GV. Phạm Phú Phong

Điện thoại: 0987139776

Email: phphphong@gmail.com

Kiêm nhiệm: UV BCH Công đoàn trường, UV BCH Hội CCB trường, Tổ trưởng CĐ Khoa

ThS. Đậu Tuấn Ngọc

Điện thoại: 0989076364

Email: dautuanngoc@gmail.com

ThS. Đỗ Thu Thủy

Điện thoại: 0914479779

Email: dothuy.dhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên, Trợ lý tổ chức khoa

ThS. Lê Thị Minh Hiền

Điện thoại: 0917833221

Email: minhhiendhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Ủy viên BCH Công đoàn trường, Ủy viên Ban Nữ công trường

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 01276878977

Email: hanhphung1982@gmail.com

TS. Trần Nhật Thu

Điện thoại: 0905544252

Email: thu_dhkh@yahoo.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý khoa học khoa, Trợ lý khối chuyên khoa

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Điện thoại: 0948496077

Email: qhuong08@gmail.com

 

ThS. Hà Trần Thùy Dương

Điện thoại: 0932420606

Email: duonghatran@gmail.com

Kiêm nhiệm: UV BCH Công đoàn khoa

ThS. Đinh Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0985570883

Email: thanhthanhmaivkh@gmail.com

ThS. Phạm Thị Gái

Điện thoại: 0906470849

Email: honggai.hano@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0983142845

Email: nguyenvanhungdhkhhue@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ khoa

 

ThS. Phan Nguyễn Phước Tiên

Điện thoại: 0905443888

Email: phannguyen.pt@gmail.com

 

ThS. Hoàng Thị Hương Giang

Điện thoại: NCS tại Hà Lan

 

ThS. Nguyễn Hoàng Tuệ Anh

Điện thoại: NCS tại Trung Quốc

Email: tueanh17@gmail.com

ThS. Lê Văn Thi

Điện thoại: NCS tại Trung Quốc

Email: thilevan1010@gmail.com

ThS. Phan Trọng Hoàng Linh

Điện thoại: 0932568221

Email: phantronghoanglinh@gmail.com

 

ThS. Trần Hương Trà

Điện thoại: 0905389262

Email: huongtra.nv@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó Bí thư LCĐ khoa

GV. Phạm Phú Uyên Châu

Điện thoại: 01652654606

Email: pp.uyenchau@gmail.com

Kiêm nhiệm: Bí thư LCĐ khoa

GV. Hồ Tiểu Ngọc

Điện thoại: 0901945956

Email: hotieungoc93@gmail.com

CV. Nguyễn Thị Thảo Như

Điện thoại: 0944079125

Email: thaonhu205@gmail.com

 

CV. Đặng Thị Thu Thảo

Điện thoại: 0935220953

Email: dttthao0803@gmail.com

   
   Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---