THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA NGỮ VĂN NĂM 2012
Gửi bởi khoavan vào lúc 10-02-2012

Toàn văn

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

CỦA KHOA NGỮ VĂN NĂM 2012

 

Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) có 3 ngành đào tạo đại học:

1. Ngành Văn học                          - Khối thi: C

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo: Cử nhân Văn học - những người có khả năng nghiên cứu và giảng dạy văn học, tham gia quản lý, làm việc trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn.

Số lượng sinh viên đang đào tạo: 400

Số lượng giảng viên: 25 (6 P.Giáo sư, Tiến sĩ, 18 thạc sĩ)

Đào tạo sau đại học: 02 chuyên ngành cao học (Văn học Việt Nam, Lý luận văn học), 01 chuyên ngành tiến sĩ (Văn học Việt Nam)

Việc làm sau tốt nghiệp: sinh viên ngành Văn học có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm với các công việc chủ yếu sau đây:

-         Giảng viên Văn học tại các trường đại học, cao đẳng,

-         Giáo viên dạy Ngữ văn tại các trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở,

-         Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về  lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

-         Nghiên cứu viên tại các trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, các sở khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố,

-         Thư ký tổng hợp tại các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp,

-         Cán bộ, chuyên viên tại các thư viện, các nhà xuất bản,

-         Phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo, các đài phát thanh, truyền hình,

-         Biên tập viên tại các nhà xuất bản...

 * Sinh viên học ngành Văn học có cơ hội phát triển chuyên môn cao hơn tại trường sau khi tốt nghiệp với hai năm học cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam hoặc Lý luận văn học để lấy bằng thạc sĩ hoặc 4 năm để lấy bằng tiến sĩ.

2. Ngành Ngôn ngữ học                - Khối thi: C, D1

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ học - những người có khả năng nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học và tiếng Việt, tham gia quản lý, làm việc trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn.

Số lượng sinh viên đang đào tạo: 150

Số lượng giảng viên: 25 (6 P.Giáo sư, Tiến sĩ, 18 thạc sĩ)

Đào tạo sau đại học: 01 chuyên ngành cao học (Ngôn ngữ học), 01 chuyên ngành tiến sĩ (Lý luận ngôn ngữ)

Việc làm sau tốt nghiệp: sinh viên ngành Ngôn ngữ học có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm với các công việc chủ yếu sau đây:

-         Giảng viên ngôn ngữ học và tiếng Việt tại các trường đại học, cao đẳng,

-         Giáo viên dạy Ngữ văn tại các trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở,

-         Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về  lĩnh vực Ngôn ngữ học, Từ điển học,

-         Nghiên cứu viên tại các trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, các sở khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố,

-         Thư ký tổng hợp tại các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp,

-         Cán bộ, chuyên viên tại các thư viện, các nhà xuất bản,

-         Phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo, các đài phát thanh, truyền hình,

-         Biên tập viên tại các nhà xuất bản...

* Sinh viên học ngành Ngôn ngữ học có cơ hội phát triển chuyên môn cao hơn tại trường sau khi tốt nghiệp với hai năm học cao học chuyên ngành Ngôn ngữ học  để lấy bằng thạc sĩ hoặc 4 năm để lấy bằng tiến sĩ.

3. Ngành Hán Nôm              - Khối thi: C, D1

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo: Cử nhân Hán Nôm - những người có khả năng nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm, tham gia quản lý, làm việc trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn.

Số lượng sinh viên đang đào tạo: 120

Số lượng giảng viên: 25 (6 P.Giáo sư, Tiến sĩ, 18 thạc sĩ)

Đào tạo sau đại học: không

Việc làm sau tốt nghiệp: sinh viên ngành Hán Nôm có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm với các công việc chủ yếu sau đây:

-         Giảng viên Hán Nôm tại các trường đại học, cao đẳng,

-         Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về  lĩnh vực Hán Nôm,

-         Nghiên cứu viên tại các trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, các sở khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố,

-         Giáo viên dạy Ngữ văn tại các trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở,

-         Cán bộ nghiên cứu và dịch thuật Hán Nôm tại các Viện, các trung tâm nghiên cứu,

-         Thư ký tổng hợp tại các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp,

-         Cán bộ, chuyên viên tại các sở, hoặc phòng Văn hóa-Thông tin-Truyền thông, các thư viện,

-         Biên tập viên tại các nhà xuất bản...

* Sinh viên học ngành Hán Nôm có cơ hội phát triển chuyên môn cao hơn tại trường sau khi tốt nghiệp với hai năm học cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam  để lấy bằng thạc sĩ (với điều kiện bổ túc kiến thức 120 tiết) hoặc học cao học Hán Nôm tại Hà Nội./.

 

 

 

 

 

 

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/khoavan/news.php?readmore=890)