CHÚC MỪNG TÂN PGS NGUYỄN ĐẶNG HỒ HẢI
Gửi bởi khoatoan vào lúc 12-11-2019

TS. Nguyễn Đặng Hồ Hải, Trưởng Bộ môn Toán Lý Thuyết, Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học Huế vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư năm 2019. 

Khoa Toán xin nhiệt liệt chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Đặng Hồ Hải.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=4160)