THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HK1 NĂM HỌC 2018-2019
Gửi bởi khoatoan vào lúc 06-03-2019

Các bạn sinh viên Khoa Toán (K39, K40, K41) truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để xem thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK1 năm học 2018-2019. Hạn cuối Chủ Nhật ngày 17/03/2019.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=4079)