THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP KHÓA 39
Gửi bởi khoatoan vào lúc 26-11-2018

Các bạn sinh viên Lớp Toán và Toán ứng dụng K39 truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để đăng kí địa điểm thực tập. Hạn cuối đến hết Chủ Nhật ngày 02/12/2018.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=4013)