Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 17
 Khoa Toán THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ TÀI LIỆU CHO TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Gửi bởi khoatoan vào lúc 09-10-2018

Khoa Toán vừa nhận được thông báo của TT Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học về danh sách sinh viên Khoa Toán đang nợ tài liệu (đã quá hạn trả):

1. Nguyễn Thị Quỳnh Dung: Toán K38

2. Bạch Thị Lĩnh: Toán K38

3. Lê Vũ Thị Ánh Tín: Toán K38

4. Võ Thị Hoài Nhơn: Toán K38

5. Nguyễn Ngọc Nhật Tân: Toán ứng dụng K38

6. Nguyễn Thị Thanh Huyền: Toán K39

7. Đinh Thiện Thiên Lý: Toán ứng dụng K40

Khoa yêu cầu các sinh viên có tên trên (kể cả các sinh viên đã nghỉ học) khẩn trương liên hệ với TT Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học để hoàn trả tài liệu.

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3956)