THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM NIÊN LUẬN KHÓA 39
Gửi bởi khoatoan vào lúc 04-06-2018

Các bạn sinh viên Lớp Toán và Toán Ứng Dụng K39 truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để  tiến hành đăng kí làm niên luận. Hạn cuối 24h ngày 6/6/2018.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3865)