THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH LỚP TOÁN K39
Gửi bởi khoatoan vào lúc 16-04-2018

Các bạn sinh viên Lớp Toán K39 truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để xem thông báo và tiến hành đăng kí chuyên ngành cho năm cuối.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3829)