THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT SINH VIÊN KHOA TOÁN VỚI ĐẠI HỌC FUNIX
Gửi bởi khoatoan vào lúc 07-04-2018

Khoa Toán sẽ tổ chức buổi gặp mặt sinh viên với FUNiX Online University:

- Thời gian: từ 14h đến 17h Thứ Bảy ngày 14-04-2018.

- Địa điểm: Hội trường KH2.

Ban chủ nhiệm Khoa yêu cầu toàn thể sinh viên Khoa Toán tham gia đầy đủ và đúng giờ.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3819)