Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoatoan/maincore.php on line 17
 Khoa Toán KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - 11/05/2018
Gửi bởi khoatoan vào lúc 27-03-2018

- Khai mạc: 7h30 ngày 11/05/2018 tại 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

- Có hơn 40 Công ty có nhu cầu tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp. Đặc biệt, có 03 Công ty ưu tiên tuyển dụng sinh viên Khoa Toán:

Xem thông tin chi tiết tại đây và facebook Sinh viên Khoa Toán. 

Ban chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên được điều động và toàn thể sinh viên K38, K39 tham dự đông đủ và đúng giờ (để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và tham gia phỏng vấn xin việc trực tiếp). Mời các anh chị cựu sinh viên Khoa Toán về tham dự.

(From: http://www.husc.edu.vn/khoatoan/news.php?readmore=3803)