lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 26-10-2020 đến ngày 01-11-2020)
NgàySángChiều
Thứ hai
26-10-2020

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Triển lãm sản phẩm khoa học trong công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao trong Chương trình Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020
- Thành phần: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng
- Địa điểm: số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức

🕒 [14:00] Họp Tập thể lãnh đạo Trưởng mở rộng
- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng úy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Thứ ba
27-10-2020

🕒 [07:00] [Đại học Huế] Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020
Chủ đề: “Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
(cả ngày)
- Thành phần: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng
- Địa điểm: số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Tiểu ban Hóa lý thuyết và hóa lý xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2020
- Thành phần: - Thành viên Tiểu ban Hóa lý thuyết và hóa lý xét tuyển theo Quyết định số 63/QĐ-HĐTSSĐH ngày 15/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Công tác sinh viên và chuyên viên phụ trách;
- Ứng viên.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:00] Trao quà hỗ trợ cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do lũ, lụt
- Thành phần: - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức CT-XH: Công đoàn, ĐTN, HSV, Hội Cựu Chiến binh;
- Đại diện lãnh đạo các Khoa; đại diện lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH&CTSV;
- Đại diện quỹ hỗ trợ Nhật Bản.
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [10:00] Họp triển khai các hoạt động Quý IV năm 2020 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học
- Thành phần: - Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV Trường;
- BCH Đoàn trường;
- Bí thư các LCĐ.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đoàn trường

🕒 [14:00] Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (xét hết tập sự cho viên chức tuyển dụng năm 2019)
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

🕒 [15:15] Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng hệ đào tạo đại học năm học 2020 - 2021
- Thành phần: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Trưởng ban

Thứ tư
28-10-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
- Thành phần: - PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;
- Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh;
- Thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Dương Thị Thúy Hiền, ngành Lịch sử thế giới
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 1258/QĐ-ĐHKH ngày 31/8/2020 của Giám đốc, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ năm
29-10-2020

🕒 [09:00] Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân
- Thành phần: Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu
- Địa điểm: Phòng tiếp khách của Hiệu trưởng
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ sáu
30-10-2020

🕒 [08:30] Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Trường thực hiện năm 2021
- Thành phần: Hiệu trưởng; PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng KHCN & HTQT và chuyên viên phụ trách
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ bảy
31-10-2020

🕒 [06:30] [Đại học Huế] Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
(Ngày 31/10 và 01/11/2020: Thời gian theo lịch thi từng buổi)
Buổi sáng: Từ 6h30
Buổi chiều: Từ 13h00
 
- Thành phần: Thành viên Ban coi thi và Tổ thư ký Ban coi thi theo Quyết định số 60/QĐ-HĐTSSĐH ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc-Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
- Địa điểm: đồng Trường Đại học Sư phạm (32 Lê Lợi, TP Huế); Trường Đại học Khoa học (38 Đống Đa, TP Huế); Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị)14:00
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - CTHĐTS

Chủ nhật
01-11-2020

🕒 [07:30] Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2020-2021
- Thành phần: Theo Kế hoạch số 1062/KH-ĐHKH ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: