Khoa Toán

0234.3822407
 
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ


Viện Toán học

Hội Toán học Việt Nam

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Hội ứng dụng Toán học Việt Nam

Hội Toán học Mỹ

Hội Toán học Châu Âu

Tải file Khoa học Công nghệ Biểu mẫu đề tài cấp ĐH Huế

Các file trong chủ đề này
Mẫu1(ĐHH) - Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 411
 
Mẫu2(ĐHH) - Tổng hợp các đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở đề đưa vào kế hoạch năm...
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 477
 
Mẫu3(ĐHH) - Danh mục các đề tài NCKH cấp cơ sở đã được tuyển chọn đưa vào kế hoạch năm
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 419
 
Mẫu4(ĐHH) - Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 463
 
Mẫu5(ĐHH) - Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 401
 
Mẫu6(ĐHH) - Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 406
 
Mẫu7(ĐHH) - Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 405
 
Mẫu8(ĐHH) - Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 430
 
Mẫu 9 (ĐHH) - Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 430
 
Mẫu10(ĐHH) - Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 393
 
Mẫu11(ĐHH) - Tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 376
 
Mẫu12(ĐHH) - Phiếu đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 440
 
Mẫu13(ĐHH) - Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 436
 
Mẫu14(ĐHH) - Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 415
 
Mẫu15(ĐHH) - Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 417
 
Mẫu16(ĐHH) - Báo cáo triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 406
 
Mẫu17(ĐHH) - Công văn đề nghị công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 400
 
Mẫu18(ĐHH) - Tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện trong kế hoạch năm
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 410
 
Phụ lục (Cấu trúc báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp Cơ sở)
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 385
 
Mẫu Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài và biên bản nghiệm thu thanh lý
Ngày gửi: 27-01-2015. Số lần tải: 387
 

Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---