Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnCác ngành đào tạo

1. Các ngành đào tạo Đại học:


STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú 
1 D220310 Lịch sử 119 Xem chi tiết Xem chi tiết  
2 D220213 Đông phương học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  

 

2. Các ngành đào tạo Sau đại học

- Đào tạo Thạc sĩ: 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú
1 60220313
Lịch sử Việt Nam  61 Xem chi tiết Đang cập nhật  
2 60220311
Lịch sử Thế giới 61 Xem chi tiết
Đang cập nhật  
3 60310310
Dân tộc học 61 Xem chi tiết
Đang cập nhật  

 

- Đào tạo Nghiên cứu sinh: 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú
1 62220313
Lịch sử Việt Nam   8 Xem chi tiết Đang cập nhật  
2 62220311
Lịch sử Thế giới 8 Xem chi tiết Đang cập nhật  
3 62310310
Dân tộc học 8 Xem chi tiết Đang cập nhật
 

 

Update: Chí Ngàn
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---