Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnDanh sách cán bộ và giảng viên Khoa Lịch sử

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY

KHOA LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Học vị

1

Nguyễn Văn Đăng

Phó Giáo sư, Trưởng Khoa - Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ

2

Đỗ Bang

Phó Giáo sư - Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ

3

Hoàng Thị Anh Đào

Giảng viên - Bộ môn Đông Phương học

Tiến sĩ

4

Lê Thị Anh Đào

Giảng viên - Trưởng Bộ môn Đông phương học

Tiến sĩ

5

Trịnh Thị Định

Phó Giáo sư - Bộ môn Đông phương học

Tiến sĩ

6

Mai Văn Được

Giảng viên - Phó BT LCĐ - Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Cử nhân

7

Nguyễn Mạnh Hà

Giảng viên, Trợ lý tổ chức - Bộ môn NH-KC-VHDL

NCS

8

Mai Thúy Bảo Hạnh

Giảng viên - Bộ môn Đông phương học

Thạc sĩ

9

Phạm Đình Quý Hạnh

Phụ trách Phòng Tư liệu Khoa

Cử nhân

10

Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên, Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Thạc sĩ

11

Hoàng Văn Hiển

Phó Giáo sư, Hiệu trưởng - Bộ môn Lịch sử Thế giới

Tiến sĩ

12

Dương Quang Hiệp

Giảng viên, Phó trưởng Khoa - Bộ môn Lịch sử Thế giới

Tiến sĩ

13

Lê Nam Trung Hiếu

Giảng viên - Bộ môn Lịch sử Thế giới

Tiến sĩ

14

Trần Thị Hợi

Giảng viên, Phó CT Công đoàn - Bộ môn Đông phương học

Thạc sĩ

15

Phạm Ngọc Bảo Liêm

Giảng viên, Trợ lý NCKH - Bộ môn Lịch sử Việt Nam

NCS

16

Nguyễn Hoàng Linh

Giảng viên - Bộ môn Đông phương học

Thạc sĩ

17

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Giáo sư - Trưởng Bộ môn Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa du lịch

Tiến sĩ

18

Phạm Thị Nga

Phụ trách VP Khoa, Giáo vụ

Cử nhân

19

Nguyễn Chí Ngàn

Giảng viên, Bí thư LCĐ, Bộ môn Nhân học- Khảo cổ - Văn hóa du lịch

NCS

20

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Giảng viên - Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Thạc sĩ

21

Trần Mai Phượng

Giảng viên - Bộ môn Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa du lịch

Thạc sĩ

22

Nguyễn Văn Quảng 

Giảng viên, CT. Công đoàn - Bộ môn Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa du lịch

NCS

23

Trần Thị Tâm

Giảng viên, Trợ lý SĐH - Bộ môn Lịch sử Thế giới

NCS

24

Bùi Thị Tân

Phó Giáo sư - Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ

25

Nguyễn Văn Tận

Phó Giáo sư, Trưởng bộ môn Lịch sử Thế giới 

Tiến sĩ

26

Hoàng Thị Thu

Phụ trách Văn phòng Khoa

Trung cấp

27

Nguyễn Quang Trung Tiến

Giảng viên chính - Bộ môn Lịch sử Việt Nam 

Thạc sĩ

28

Trương Tuấn Vũ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ, Bộ môn Đông phương học

Thạc sĩ

 

Update: Chí Ngàn
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---