Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnSơ đồ hệ thống tổ chức Khoa Lịch sử (2017)

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHOA LỊCH SỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾCHI ỦY

Bí thư: PGS.TS Nguyễn Văn Đăng

 

P.Bí thư: .TS Dương Quang Hiệp

 

Chi ủy viên: TS. Lê Thị Anh Đào

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 


 Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Văn Đăng

 

 Phó trưởng Khoa: TS. Dương Quang Hiệp

CÁC TỔ BỘ MÔN

LỊCH SỬ VIỆT NAM

Trưởng bộ môn

 PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Trưởng bộ môn


PGS.TS. Nguyễn Văn Tận

N.HỌC-K.CỔ-V.HÓA D.LỊCH

Trưởng bộ môn


 PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Trưởng bộ môn


TS. Lê Thị Anh Đào

TRỢ LÝ TỔ CHỨC-QLSV

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

TRỢ LÝ GIÁO VỤ

 CN. Phạm Thị Nga

TRỢ LÝ N.CỨU KHOA HỌC


ThS. Phạm Ngọc Bảo Liêm

TRỢ LÝ SAU ĐẠI HỌC


TS. Trần Thị Tâm

TRỢ LÝ ĐBCLDG

ThS. Nguyễn Chí Ngàn

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN THỂ

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

 TS. Nguyễn Văn Quảng

Phó chủ tịch

 ThS. Trần Thị Hợi

Ủy viên

 TS. Lê Nam Trung Hiếu

LIÊN CHI ĐOÀN

Bí thư

CN. Mai Văn Được

Phó Bí thư

TS. Hoàng Thị Anh Đào

 

CĐ CÁN BỘ

Bí thư 

TS. Hoàng Thị Anh Đào

Phó bí thư 

TS. Lê Nam Trung Hiếu

Ủy viên 

CN. Phạm Thị Nga

KHỐI VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG KHOA

Phụ trách

CN. Phạm Thị Nga

PHÒNG TƯ LIỆU

Phụ trách


CN. Phạm Đình Quý Hạnh

BẢO TÀNG DÂN TỘC – KHẢO CỔ HỌC

 Phụ trách


TS. Nguyễn Văn Quảng

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                               PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐĂNG

 

 

 

Update: Chí Ngàn
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---