Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnAlbum ảnh
55years 075.jpg Ảnh Hội khoa - sáng 19.4.2012
Update: Admin

Ngày tạo: 02-05-2012
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 29
year55 037.jpg Ảnh Hội khoa - chiều 19.4.2012
Update: Admin

Ngày tạo: 02-05-2012
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 46
Copy of 55nam 007.jpg Ảnh Văn nghệ - Hội khoa (19.4.2012)
Update: Admin

Ngày tạo: 02-05-2012
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 16
Picture 503.jpg Ảnh hoạt động Liên chi Đoàn

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 5
Không có hình thumbnail Ảnh Chi Đoàn cán bộ giảng dạy

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 13
14042011123.jpg Ảnh Công Đoàn Khoa

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 34
IMG_0173.JPG Ảnh ngành Lịch sử

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 80
IMG_0072.JPG Ảnh ngành Đông phương học

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 112
IMG_0141.JPG Ảnh ngành Công tác xã hội

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 125
Chuc_mung_20_11_2010.jpg Ảnh 20.11.2010

Ngày tạo: 04-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 75
IMG_0212.JPG Ảnh thực tập thực tế Hà Nội lớp ĐPH K31 & chuyên ban LSTG K31 (3/2011)

Ngày tạo: 09-04-2011
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 215
Noname1.jpg Hội thảo QG 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016)

Ngày tạo: 02-11-2016
Tạo bởi: Khoa Lịch sử
Số hình: 0Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---