Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc giao đề tài KLTN, BCTN cho sinh viên K39

Theo phê duyệt của HT, danh sách sinh viên K39 đủ điều kiện làm KLTN với số lượng cụ thể như sau:

                - Lịch sử Việt Nam: 4/14 sinh viên

                - Lịch sử Thế giới: 5/14 sinh viên

                - Văn hóa Du lịch: 5/11 sinh viên

                - Đông phương học: 8/24 sinh viên

Đề nghị các Bộ môn khẩn trương giao đề tài Khóa luận Tốt nghiệp và Báo cáo Tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn. Các văn bản trên phải hoàn thành và nộp cho Khoa thông qua Trợ lý Giáo vụ để tập hợp nộp Trường.

                                                                    Thời hạn nộp: 18/01/2019 (Thứ Sáu).

 Khoa Lịch sử  21-01-2019 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---