Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnThông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA LỊCH SỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/ v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2018

Căn cứ Công văn số: 242/ĐTĐH ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc

tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2018.

Khoa Lịch sử xin thông báo đến tất cả sinh viên (K38) một số thủ tục về việc xét/hoãn tốt nghiệp năm 2018:

1. Sinh viên tốt nghiệp chính khóa (K38)

- Sinh viên tốt nghiệp chính khóa sẽ được nhà trường xét tốt nghiệp tự động khi đủ điều kiện. Trong trường hợp không muốn xét tốt nghiệp, sinh viên phải làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp và nộp tại Khoa.

- Đối với những sinh viên còn thiếu các chứng chỉ điều kiện và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông phải liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học (đối với chứng chỉ điều kiện) và Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên (đối với bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông) để bổ sung, hạn cuối ngày 25/05/2018.

2. Sinh viên tốt nghiệp không chính khóa

Sinh viên tốt nghiệp không chính khóa (tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thiết kế của chương trình đào tạo) phải làm đơn xin xét tốt nghiệp và nộp tại Khoa kèm theo các bản sao có công chứng các giấy tờ sau:

- Bản sao chứng chỉ giáo dục Thể chất.

- Bản sao chứng chỉ giáo dục Quốc phòng.

- Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ngoài ra, sinh viên cần lưu ý thực hiện các công việc sau:

- Đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo để làm thủ tục hủy các học phần tích lũy thừa.

- Thời gian sinh viên nộp hồ sơ xin xét/hoãn tốt nghiệp tại Khoa  từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018.

- Theo dõi kết quả xét tốt nghiệp tại Website Trang thông tin đào tạo đại học và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo Đại học để xem xét điều chỉnh từ ngày 29/05/2018 đến hết ngày 08/06/2018.

                                                                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

 Khoa Lịch sử  17-05-2018 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---