Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnCập nhật quy định về hình thức Khóa luận, Báo cáo Tốt nghiệp năm học 2018

HÌNH THỨC CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

1. KLTN phải được  trình bày rõ ràng, khoa học; độ dài tối đa không quá 80 trang đánh máy vi tính (không tính bảng biểu, hình vẻ, sơ đồ, mục lục,…).

Thể thức của KLTN phải trình bày đúng quy cách, quy định của Nhà trường. Cụ thể như sau:

a) Yêu cầu về kết cấu:

Kết cấu của KLTN được trình bày theo trình tự sau:

- Bìa mềm;

- Trang phụ bìa;

- Lời cảm ơn;

- Bảng chữ cái viết tắt (nếu có);

- Danh mục các bảng biểu, hình ảnh, đồ thị, sơ đồ (nếu có);

- Mục lục;

- Chương 1;

- Chương 2;

- Chương 3;

- Kết luận (hoặc Kết luận và kiến nghị, Kết luận và hướng phát triển);

- Tài liệu tham khảo;

- Phụ lục (nếu có);

b) Yêu cầu về hình thức

- KLTN phải được đánh máy và in một mặt trên khổ giấy (paper size): A4 (210mm x 297mm); lề trên (top): 2.0 cm, lề dưới (bottom): 2.0 cm, lề trái (left): 3.5 cm. lề phải (right): 2.0 cm; giãn dòng (line spacing): 1.5 lines; khoảng cách các đoạn văn (before, after): 6pt.

- Font chữ sử dụng là “Times New Roman”, cỡ chữ là 13 pt;

- Số thứ tự của trang ở chính giữa, phía dưới; Font chữ “Times New Roman”, kích thước chữ 12 pt và theo quy cách: Từ phần “Mở đầu” cho đến phần “ tài liệu tham khảo”:số trang được đánh bằng số A- Rập bắt đầu từ số 1; từ phần từ “Lời cảm ơn” đến phần “Mục lục”: số trang được đánh bằng số La Mã thường bắt đầu là số I; phần “Phụ lục”: số trang được đánh theo dạng PL1, PL2…

2. Tùy theo đặc thù của từng ngành học, các khoa quy định cụ thể thêm về kết cấu và hình thức của KLTN.

 

Update: Chí Ngàn

 

 Khoa Lịch sử  10-04-2018 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---