Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnBình chọn
Đánh giá giao diện và hoạt động của web khoa

Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn.
Lý lịch khoa học

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TẬN      Giới tính: Nam                  

Sinh ngày: 27/9/1954              Nơi sinh: Liên Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Dân tộc: Kinh                                                  Quốc tịch: Việt Nam

Học hàm, học vị: PGS. TS

Chức vụ:

Thâm niên công tác:  Từ năm 1977

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Huế

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Cơ quan:

Di động: 0914 156 111

Địa chỉ Email:

Bằng cấp chuyên môn đầu tiên:

- Tên chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

- Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội

- Năm tốt nghiệp: 1976

Bằng cấp chuyên môn cao hơn:

- Tên chuyên ngành: Lịch sử Thế giới          Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Năm tốt nghiệp: 1988

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Khả năng và lĩnh vực giảng dạy:

Khả năng và lĩnh vực nghiên cứu:  

Các công trình nghiên cứu và ấn phẩm khoa học của cá nhân (Xin xem tại đây).


 Khoa Lịch sử  27-06-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---