Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Từ điển trực tuyếnLý lịch khoa học

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TẬN      Giới tính: Nam                  

Sinh ngày: 27/9/1954              Nơi sinh: Liên Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Dân tộc: Kinh                                                  Quốc tịch: Việt Nam

Học hàm, học vị: PGS. TS

Chức danh: Giảng viên cao cấp 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Lịch sử Thế giới

Thâm niên công tác:  Từ năm 1977

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Huế

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Cơ quan:

Di động: 0914 156 111

Địa chỉ Email:

Bằng cấp chuyên môn đầu tiên:

- Tên chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

- Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội

- Năm tốt nghiệp: 1976

Bằng cấp chuyên môn cao hơn:

- Tên chuyên ngành: Lịch sử Thế giới          Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Năm tốt nghiệp: 1988

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Khả năng và lĩnh vực giảng dạy:

Khả năng và lĩnh vực nghiên cứu:  

Các công trình nghiên cứu và ấn phẩm khoa học của cá nhân (Xin xem tại đây).


 Khoa Lịch sử  27-06-2011  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---