Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 
Liên kết web
Từ điển trực tuyếnChuyên mục
Đào tạo đại học
Đề tài Khóa luận Tốt nghiệp năm 4
Ngành Lịch sử
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Chuyên ngành Lịch sử Thế giới
Chuyên ngành Nhân học - Khảo cổ học - Văn hóa du lịch
Chuyên ngành Lịch sử Tổng hợp
Ngành Đông Phương học
Đề tài Báo cáo Tốt nghiệp năm 4
Ngành Lịch sử
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Chuyên ngành Lịch sử Thế giới
Chuyên ngành Nhân học - Khảo cổ học - Văn hóa du lịch
Chuyên ngành Lịch sử Tổng hợp
Ngành Đông Phương học
Thông báo, tin tức
Đề cương chi tiết các học phần
Đào tạo Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ
Thông báo
Chuyên ngành đào tạo
Quy chế, quy định, hướng dẫn
Danh mục luận án
Đề tài Luận án Tiến sĩ
Chuyên ngành Lịch sử Thế giới Cận - Hiện đại
Năm 2009
Năm 2010
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại
Năm 2009
Năm 2010
Chuyên ngành Dân tộc học
Năm 2014
Đề cương chi tiết các học phần
Đào tạo Thạc sĩ
Thông báo
Thông tin tuyển sinh
Các ngành, chuyên ngành đào tạo
Quy chế, quy định, hướng dẫn
Đề tài Luận văn Thạc sĩ
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Khóa 2009 - 2011
Chuyên ngành Lịch sử Thế giới
Khóa 2009 - 2011
Chuyên ngành Dân tộc học
Khóa 2009 - 2011
Đề cương chi tiết các học phần
Lý lịch khoa học
Bộ môn LỊCH SỬ VIỆT NAM
Nguyễn Quang Trung Tiến
Phạm Ngọc Bảo Liêm
Phó Bộ môn
Nguyễn Thị Thùy Nhung
Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Văn Đăng
Trưởng Khoa - Bí thư Chi bộ - Trưởng Bộ môn
Đỗ Bang
Bùi Thị Tân
Mai Văn Được
Bộ môn LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Dương Quang Hiệp
Phó Trưởng Khoa
Trần Thị Tâm
Hoàng Văn Hiển
Nguyễn Văn Tận
Trưởng Bộ môn
Lê Nam Trung Hiếu
Bộ môn NHÂN HỌC - KHẢO CỔ HỌC - VĂN HÓA DU LỊCH
Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Văn Mạnh
Trưởng Bộ môn
Trần Mai Phượng
Nguyễn Văn Quảng
Lê Duy Sơn
Nguyễn Chí Ngàn
Bộ môn ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
Nguyễn Hoàng Linh
Mai Thúy Bảo Hạnh
Trương Tuấn Vũ
Trần Thị Hợi
Hà Văn Thịnh
Trịnh Thị Định
Hoàng Thị Anh Đào
Lê Thị Anh Đào
Trưởng Bộ môn
Lịch công tác tuần
Chi bộ - Đoàn thể
Liên chi Đoàn khoa
Chi Đoàn cán bộ giảng dạy
Công đoàn khoa
Chi bộ khoa
Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác Quốc tế
Khoa học công nghệ
Danh mục đề tài cấp Bộ
Danh mục đề tài cấp Tỉnh
Danh mục đề tài cấp Cơ sở Đại học Huế
Danh mục đề tài cấp Cơ sở Trường ĐHKH
Danh mục đề tài SV NCKH
Danh mục đề tài cấp Nhà nước
Quan hệ hợp tác
Hợp tác trong nước
Hợp tác nước ngoài
Ngành Lịch sử
Danh sách sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh
Sinh viên
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
Học viên
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Chuyên ngành Lịch sử Thế giới
Chuyên ngành Dân tộc học
Nghiên cứu sinh
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại
Chuyên ngành Lịch sử Thế giới Cận - Hiện đại
Chuyên ngành Dân tộc học
Ngành Đông phương học
Giới thiệu về ngành
Sinh viên các Khóa
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
Cựu sinh viên
Học bổng
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển dụng, việc làm
Kỷ niệm 60 thành lập
Cơ hội việc làm của sinh viên Tốt nghiệp
Ngành Lịch sử
Ngành Đông phương họcCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---