FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Lý luận chính trị. Khoa hiện có 29 cán bộ, có tổ chức chi bộ và công đoàn độc lập.

1. Trưởng khoa

GV. TS. Nguyễn Thế Phúc

Điện thoại: 0983.306324

Email: nguyenthephucpolitical@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ.

Thuộc Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Phó Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0962.999988

Email: ntdunghueuni@gmail.com

Thuộc Bộ môn Triết học

3. Phó Trưởng khoa

GVC. Ths. Phan Doãn Việt

Điện thoại: 0989.245807

Email: phandoanviet@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên Chi bộ

Thuộc Bộ môn Triết học

4. GV. Ths. Lữ Hồng Anh

Điện thoại: 0913.56888

Email: honganhdhkh@gmail.com

Thuộc Bộ môn Lịch sử Đảng

5. GV. Ths. Hà Lê Dũng

Điện thoại: 0983.080480

Email: hadung.dhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Thuộc Bộ môn Triết học

6. Trưởng bộ môn Triết học

GVC. TS. Hồ Minh Đồng

Điện thoại: 0935.729077

Email: hominhdong55@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó bí thư chi bộ, Chi ủy viên Chi bộ

Thuộc Bộ môn Triết học

7. GV. Ths. Đào Thế Đồng

Điện thoại: 0935.761816

Email: daothedong110380@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng công đoàn

Thuộc Bộ mônTư tưởng Hồ Chí Minh

8. GV. Ths. Trần Thị Giang

Điện thoại: 0937.527132

Email: giangtran2011@gmail.com

Thuộc Bộ mônCNXH Khoa học

9. Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

GVC. Ths. Lê Thanh Hà

Điện thoại: 0914.192709

Email: lethanhha1963@gmail.com

Thuộc Bộ mônCNXH Khoa học

10. GV. Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 0905.067576

Email: ha3105@gmail.com

Thuộc Bộ môn Lịch sử Đảng

11. Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng

GVC. Ths. Nguyễn Minh Hiền

Điện thoại: 0914.173116

Email: minhhien180263@gmail.com

Thuộc Bộ môn Lịch sử Đảng

12. GV. Ths. Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại: 0945.988303

Email: nguyenthihien0919@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng

Thuộc Bộ môn Lịch sử Đảng

13. GV. Ths. Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: 0935.295419

Email: nguyenhoa10283@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý khoa học

Thuộc Bộ môn Lịch sử Đảng

14. GV. TS. Lê Viết Hùng

Điện thoại: 0982.292269

Email: hungcaycanh@gmail.com

Thuộc Bộ mônTư tưởng Hồ Chí Minh

15. GV. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0982.335531

Email: ntthuyenhue@yahoo.com.vn

Thuộc Bộ mônTư tưởng Hồ Chí Minh

16. GV. Ths. Dư Thị Huyền

Điện thoại: 0915.936899

Email: huyendhkh83@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn

Thuộc Bộ môn CNXH KHoa học

17. GV. Ths. Thái Thị Khương

Điện thoại: 0905.669901

Email: thaikhuong040510@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Bộ môn Triết học, Tổ trưởng công đoàn

Thuộc Bộ môn Triết học

18. GVC. Ths. Lê Bình Phương Luân

Điện thoại: 0988.812101

Email: lbpluan@gmail.com

Thuộc Bộ môn Triết học

19. Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

GV. TS. Trần Thị Hồng Minh

Điện thoại: 0905.099505

Email: hongminhdhhue@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên Chi bộ

Thuộc Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

20. GV. Ths. Hoàng Trần Như Ngọc

Điện thoại: 0973.570747

Email: nhungoc.husc@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ

Thuộc Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

21. GV. Ths. Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: 0946.347559

Email: phuongnguyentriet@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng nữ công, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận

Thuộc Bộ môn Triết học

22. GV. TS. Nguyễn Việt Phương

Điện thoại: 0905.995100

Email: phuongdhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý Sau đại học, Bí thư Liên chi đoàn Khoa LLCT, Phó bí thư chi đoàn cán bộ

Thuộc Bộ môn Triết học

23. GV. Ths. Đặng Nữ Hoàng Quyên

Điện thoại: 0935.011277

Email: hoangquyenhue@gmail.com

Thuộc Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

24. GV. Ths. Nguyễn Thị Kiều Sương

Điện thoại: 0168.6983267

Email: nguyentkieusuong@yahoo.com.vn

Thuộc Bộ môn Triết học

25. GV. Ths. Nguyễn Thị Thắng

Điện thoại: 0168.9199205

Email: thanghuongtra@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: Trợ lý Tổ chức, Trợ lý sinh viên, Bí thư chi đoàn cán bộ

Thuộc Bộ môn CNXH KHoa học

26. GV. Ths. Lê Văn Vinh

Điện thoại: 0983.884375

Email: vinhlevan1957@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn

Thuộc Bộ môn Lịch sử Đảng

27. Ths. Nguyễn Thị Hoài Xuân

Điện thoại: 0962.644737

Email: xuanhoai0812@gmail.com

Chuyên viên văn phòng

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ

Thuộc Bộ mônTriết học

28. GV. Ths. Đào Thị Vinh

Điện thoại: 0974.147698

Email: daothivinh0209@gmail.com

Thuộc Bộ môn CNXH Khoa học

29. GV. Ths. Trần Thị Hà Trang

Điện thoại: 0905.910909

Email: hatrang91k3@gmail.com

Thuộc Bộ môn CNXH Khoa học

Từ khóa
Cơ cấu tổ chức khoa lý luận chính trị
Chào mừng
Chào mừng đến với website Khoa Lý luận chính trị
Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 37,599
  • Thành viên mới nhất: standeegiare

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---