Khoa Lý luận chính trị

054.3825698
 
name
content
Bình chọn
Đánh giá giao diện và hoạt động của web khoa

Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn.
Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Tiến Dũng

PGS, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa

Tiến sĩ
2 Nguyễn Thị Hoài Xuân Chuyên viên  Thạc sĩ
3 Lữ Hồng Anh Giảng viên Thạc sĩ
4 Nguyễn Cảnh Chắt Giảng viên Cử nhân
5 Đào Thế Đồng Giảng viên Thạc sĩ
6 Hồ Minh Đồng GVC, Trưởng bộ môn Triết học Tiến sĩ
7 Hà Lê Dũng

Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lý tổ chức, Bí thư Liên chi đoàn

Thạc sĩ
8 Lê Thanh Hà

Chi ủy viên, GVC, Trưởng bộ môn - Trưởng tổ đảng CNXHKH.

Thạc sĩ
9 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên Thạc sĩ
10 Trần Thị Hạnh Giảng viên Cử nhân
11 Nguyễn Minh Hiền

Chi ủy viên, GVC, Trưởng bộ môn - Trưởng Tổ đảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thạc sĩ
12 Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Thạc sĩ
13 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên
Thạc sĩ
14 Lê Viết Hùng Giảng viên Tiến sĩ
15 Dư Thị Huyền Giảng viên Thạc sĩ
16 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên, Trợ lý giáo vụ Thạc sĩ
17 Thái Thị Khương Giảng viên Thạc sĩ
18 Lê Bình Phương Luân GVC, Trợ lý khoa học
Thạc sĩ
19 Trần Thị Hồng Minh

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thạc sĩ
20 Đinh Thị Phòng

Giảng viên

Thạc sĩ
21 Nguyễn Thế Phúc

Phó bí thư chi bộ, Giảng viên, Trưởng bộ môn - Trưởng tổ đảng Tư tưởng HCM.

Thạc sĩ
22 Nguyễn Thị Phương Giảng viên, Phó chủ tịch Công đoàn Thạc sĩ
23 Nguyễn Việt Phương Giảng viên, Bí thư Chi đoàn cán bộ, Trợ lý Sau đại học Thạc sĩ
24 Đặng Nữ Hoàng Quyên Giảng viên Thạc sĩ
25 Nguyễn Thị Kiều Sương Giảng viên Thạc sĩ
26 Nguyễn Thị Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ
27 Phan Doãn Việt

GVC, Phó trưởng bộ môn - Trưởng tổ đảng Triết học, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh

Thạc sĩ
28 Lê Văn Vinh

Giảng viên

Thạc sĩ
29 Hoàng Trần Như Ngọc Giảng viên Cử nhân
30 Trần Thị Giang Giảng viên Thạc sĩ

 

Nguồn: PGS,TS. Nguyễn Tiến Dũng

 translation
Dịch toàn bộ nội dung trang này với Google translation:

Từ điển trực tuyếnĐang trực tuyến
  • Khách: 8
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 27,072
  • Thành viên mới nhất: cadua1nang1

  • Số lượt truy cập:
Chào mừng
Chào mừng các bạn đến với website khoa Lý luận chính trị
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.