FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Lý luận chính trị. Khoa hiện có 29 cán bộ, có tổ chức chi bộ và công đoàn độc lập.

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Phúc

CBGD Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0983.306324

Email: nguyenthephucpolitical@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Khoa

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên cao cấp, CBGD Bộ môn Triết học 

Điện thoại: 0962.999988

Email: ntdunghueuni@gmail.com

Phó Trưởng khoa: ThS. Phan Doãn Việt

Giảng viên chính, CBGD Bộ môn Những NLCB của CN Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0989.245807

Email: phandoanviet@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên

II. DANH SÁCH CÁN BỘ (xếp theo ABC)

1. ThS. Lữ Hồng Anh

CBGD BM Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0913.56888

Email: honganhdhkh@gmail.com

2. ThS. Hà Lê Dũng

CBGD Bộ môn Triết học

Điện thoại: 0983.080480

Email: hadung.dhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

3. TS. Hồ Minh Đồng

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Triết học

Điện thoại: 0935.729077

Email: hominhdong55@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó bí thư chi bộ

4. ThS. Đào Thế Đồng

Phó trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0935.761816

Email: daothedong110380@gmail.com

Kiêm nhiệm: Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng công đoàn

5. ThS. Trần Thị Giang

CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0937.527132

Email: giangtran2011@gmail.com

6. ThS. Lê Thanh Hà

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0914.192709

Email: lethanhha1963@gmail.com

7. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

CBGD Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0905.067576

Email: ha3105@gmail.com

8. ThS. Nguyễn Minh Hiền

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0914.173116

Email: minhhien180263@gmail.com

9. ThS. Nguyễn Thị Hiền

Phó trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0945.988303

Email: nguyenthihien0919@gmail.com

10. ThS. Nguyễn Thị Hoa

CBGD Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0935.295419

Email: nguyenhoa10283@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý khoa học

11. TS. Lê Viết Hùng

CBGD Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0982.292269

Email: hungcaycanh@gmail.com

12. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

CBGD Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0982.335531

Email: ntthuyenhue@yahoo.com.vn

13. ThS. Dư Thị Huyền

CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0915.936899

Email: huyendhkh83@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn

14. ThS. Thái Thị Khương

Phó Trưởng Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0905.669901

Email: thaikhuong040510@gmail.com

15. ThS. Lê Bình Phương Luân

Giảng viên chính, CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0988.812101

Email: lbpluan@gmail.com

16. TS. Trần Thị Hồng Minh

Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0905.099505

Email: hongminhdhhue@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên 

17. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc

CBGD Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0973.570747

Email: nhungoc.husc@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ

18. ThS. Nguyễn Thị Phương

CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0946.347559

Email: phuongnguyentriet@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng nữ công, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận

19. TS. Nguyễn Việt Phương

Trưởng Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 098.49.666.77

Email: phuongdhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý Sau đại học, Bí thư Liên chi đoàn

20. ThS. Đặng Nữ Hoàng Quyên

CBGD Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0935.011277

Email: hoangquyenhue@gmail.com

21. ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương

CBGD Bộ môn Triết học

Điện thoại: 0168.6983267

Email: nguyentkieusuong@yahoo.com.vn

22. ThS. Nguyễn Thị Thắng

CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0168.9199205

Email: thanghuongtra@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: Trợ lý Tổ chức và Quản lý sinh viên, Bí thư chi đoàn cán bộ

23. ThS. Trần Thị Hà Trang

CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0905.910909

Email: hatrang91k3@gmail.com

24. ThS. Lê Văn Vinh

CBGD Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0983.884375

Email: vinhlevan1957@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn

25. ThS. Đào Thị Vinh

CBGD Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0974.147698

Email: daothivinh0209@gmail.com

26. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân

Chuyên viên văn phòng Khoa

Điện thoại: 0962.644737

Email: xuanhoai0812@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ 2

Từ khóa
Cơ cấu tổ chức khoa lý luận chính trị
Chào mừng
Chào mừng đến với website Khoa Lý luận chính trị
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 38,818
  • Thành viên mới nhất: Tinsoikeo

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---