FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Lý luận chính trị. Khoa hiện có 29 cán bộ, có tổ chức chi bộ và công đoàn độc lập.

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Phúc

Giảng viên, Bộ môn Triết học

Điện thoại: 0983.306324

Email: nguyenthephucpolitical@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Khoa

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Triết học 

Điện thoại: 0962.999988

Email: ntdunghueuni@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó Bí thư chi bộ

Phó Trưởng khoa: ThS. Phan Doãn Việt

Giảng viên chính, Bộ môn Những NLCB của CN Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0989.245807

Email: phandoanviet@gmail.com

II. DANH SÁCH CÁN BỘ (xếp theo ABC)

1. ThS. Lữ Hồng Anh

Giảng viên, Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0913.56888

Email: honganhdhkh@gmail.com

2. ThS. Hà Lê Dũng

Giảng viên, Bộ môn Triết học

Điện thoại: 0983.080480

Email: hadung.dhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lý ĐBCLGD

3. TS. Hồ Minh Đồng

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Triết học

Điện thoại: 0935.729077

Email: hominhdong55@gmail.com

4. ThS. Đào Thế Đồng

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0935.761816

Email: daothedong110380@gmail.com

5. ThS. Trần Thị Giang

Giảng viên, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0937.527132

Email: giangtran2011@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó bí thư Chi đoàn Cán bộ

6. ThS. Lê Thanh Hà

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0914.192709

Email: lethanhha1963@gmail.com

7. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên, Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0905.067576

Email: ha3105@gmail.com

8. ThS. Nguyễn Minh Hiền

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0914.173116

Email: minhhien180263@gmail.com

9. ThS. Nguyễn Thị Hiền

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0945.988303

Email: nguyenthihien0919@gmail.com

10. ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên, Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Điện thoại: 0935.295419

Email: nguyenhoa10283@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý khoa học

11. TS. Lê Viết Hùng

Giảng viên, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0982.292269

Email: hungcaycanh@gmail.com

12. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng viên, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0982.335531

Email: ntthuyenhue@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: UVBCH Công đoàn Khoa

13. ThS. Dư Thị Huyền

Giảng viên, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0915.936899

Email: huyendhkh83@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn

14. ThS. Thái Thị Khương

Giảng viên, Phó Trưởng BM Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0905.669901

Email: thaikhuong040510@gmail.com

15. ThS. Lê Bình Phương Luân

Giảng viên chính, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0988.812101

Email: lbpluan@gmail.com

16. TS. Trần Thị Hồng Minh

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0905.099505

Email: hongminhdhhue@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên

17. ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

Giảng viên, Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện thoại: 0122.5510059

Email: lamthaibaongan@gmail.com

18. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc

Giảng viên, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0973.570747

Email: nhungoc.husc@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ, Bí thư Chi đoàn Cán bộ

19. ThS. Nguyễn Thị Phương

Giảng viên, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 0946.347559

Email: phuongnguyentriet@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng nữ công, Tổ trưởng công đoàn, UVBCH Công đoàn Khoa

20. TS. Nguyễn Việt Phương

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Điện thoại: 098.49.666.77

Email: phuongdhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên, Bí thư Liên chi đoàn, Trợ lý Sau đại học

21. ThS. Đặng Nữ Hoàng Quyên

Giảng viên, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0935.011277

Email: hoangquyenhue@gmail.com

22. ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương

Giảng viên, Bộ môn Triết học

Điện thoại: 0168.6983267

Email: nguyentkieusuong@yahoo.com.vn

23. ThS. Nguyễn Thị Thắng

Giảng viên, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0168.9199205

Email: thanghuongtra@yahoo.com.vn

Kiêm nhiệm: Trợ lý Tổ chức và Quản lý sinh viên

24. ThS. Trần Thị Hà Trang

Giảng viên, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0905.910909

Email: hatrang91k3@gmail.com

25. ThS. Đào Thị Vinh

Giảng viên, Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Điện thoại: 0974.147698

Email: daothivinh0209@gmail.com

Kiêm nhiệm: Tổ trưởng Công đoàn

26. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân

Chuyên viên văn phòng Khoa

Điện thoại: 0962.644737

Email: xuanhoai0812@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ 2, UV BCH Chi đoàn cán bộ

Từ khóa
Cơ cấu tổ chức khoa lý luận chính trị
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,910
  • Thành viên mới nhất: viemtinhhoan

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---