FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ CẢM ƠN!

              Kính gửi:  - Qúy thầy/cô cựu giảng viên, anh/chị em cựu sinh viên, học viên;

                              - Các cơ quan, Ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ngày 25 tháng 03 năm 2017, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Khoa học Huế (tiền thân là Khoa Mác – Lênin) đã tổ chức “Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển”. Trong quá trình tổ chức Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy/cô cựu giảng viên, quý anh/chị cựu sinh viên, học viên cao học, các trường thành viên Đại học Huế, Công ty cổ phần Sông Hồng miền Trung đã ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, quý thầy/cô cựu giảng viên và cựu sinh viên, học viên cao học.

Ban Tổ chức cũng mong sự lượng thứ của quý vị đối với những thiếu sót trong quá trình tiến hành tổ chức Lễ Hội.

Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                  T/M BAN TỔ CHỨC

                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

                                                                                               TS. NGUYỄN THẾ PHÚC

 

***************************************************

 

 

Văn phòng Khoa: Tầng 1, Dãy nhà B, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

Điện thoại: 054. 3825698

 

A. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Khoa Lý luận chính trị (tiền thân là Khoa Mác-Lênin) của Trường Đại học Khoa học Huế được thành lập ngày 15 tháng 09 năm 1995, theo Quyết định số 55/QĐ-TC của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở hợp nhất các bộ môn Mác - Lênin của các trường: Đại học Tổng hợp Huế, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Y khoa Huế, Đại học Nông lâm Huế và Đại học Nghệ thuật Huế. Nhiệm vụ trung tâm của Khoa là điều phối và giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị cho sinh viên các trường thành viên của Đại học Huế; giảng dạy Triết học chương trình sau đại học cho cao học không chuyên Triết học (kể cả liên kết đào tạo các loại hình). Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

Hiện Khoa Lý luận chính trị có 29 giảng viên (06 giảng viên chính), 01 chuyên viên gồm: 01 Phó giáo sư, 06 Tiến sĩ, 23 thạc sĩ. Trong quá trình đào tạo chuyên ngành (cử nhân và thạc sĩ Triết học) và nghiên cứu khoa học, Khoa Lý luận chính trị thường xuyên nhận được sự cộng tác tích cực và hiệu quả của những nhà giáo có kinh nghiệm nguyên là giảng viên của Khoa Lý luận chính trị, PGS.TS.Nguyễn Văn Hoà, PGS.TS.Nguyễn Xuân Khoát, TS.Nguyễn Thanh Tân, PGS.TS.Đoàn Đức Hiếu, TS.Thái Ngọc Tăng; và của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành như: GS.TS.Nguyễn Hữu Vui, GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn, GS.TS.Nguyễn Tài Thư, GS.TS.Nguyễn Hùng Hậu, GS.TS.Phạm Ngọc Quang, GS.TS.Hồ Sĩ Quý, PGS.Bùi Thanh Quất, GVCC.PGS.Bùi Đăng Duy, PGS.TS.Nguyễn Tấn Hùng, TS.Nguyễn Hàm Giá, PGS.TS.Hoàng Đình Cúc, PGS.TS.Lê Cung, PGS.TS.Nguyễn Thanh Bình, PGS.TS.Nguyễn Văn Lý, PGS.TS. Hồ Tấn Sáng, PGS,TS.Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS.Đỗ Minh Hợp, GS.TS. Hồ Sĩ Quý...

Cán bộ giảng dạy của Khoa Lý luận chính trị không chỉ làm tốt công tác giảng dạy mà còn có những đóng góp đáng kể về mặt nghiên cứu khoa học. Đến nay, cán bộ của Khoa đã thực hiện được gần 30 đề tài cấp Bộ và Cơ sở Đại học Huế, trên 100 đề tài cấp Trường, đã xuất bản 50 giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo được phát hành bởi các nhà xuất bản uy tín như Nxb Chính trị quốc gia, Nxb Lý luận chính trị, Nx Giáo dục, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thuận Hóa, Nxb Đại học Huế, Nxb Công an nhân dân, Nxb Khoa học xã hội, Nxb Tôn giáo...

Với đội ngũ các nhà khoa học hiện tại, Khoa Lý luận chính trị có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện các đề tài khoa học cấp khu vực, nhà nước và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: Triết học, Văn hoá, Chính trị học, Xã hội học, tôn giáo, Lôgic học, Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như thực hiện các dự án về khoa học xã hội nhân văn trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay.

Hiện nay, Hội đồng đào tạo của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã cho phép Khoa hoàn thiện thủ tục để mở mã ngành đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Triết học.

Từ khi thành lập đến nay (2017), Khoa đã đào tạo hơn 1.500 cử nhân Triết học và hơn 200 Thạc sĩ chuyên ngành Triết học (gồm 15 khoá đã tốt nghiệp và 02 khoá đang đào tạo). Nhiều cựu học viên, sinh viên của Khoa Lý luận chính trị hiện đang đảm nhận những trọng trách tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và Trung ương; là những nhà khoa học uy tín có học hàm học vị cao, các nhà văn hóa mẫu mực và những doanh nhân thành đạt.

Ngành Triết học là một trong những ngành được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt nên sinh viên được miễn học phí trong suốt quá trình học tập tại Khoa. Vì vậy đã hỗ trợ tích cực cho các sinh viên trong quá trình học tập. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn các cử nhân Triết học đều tìm được công việc ổn định như làm giảng viên dạy các môn lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Mỹ học, Lôgic học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng... trong các trường Đại học và Cao đẳng, các trường chính trị của các tỉnh, các học viện của Trung ương; giảng dạy các môn về văn hóa (cơ sở văn hóa việt nam, văn hóa học...) trong các trường Du lịch và Văn hóa; giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường phổ thông trung học; làm việc tại các Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội liên hiệp thanh niên các cấp; công tác tại các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương.B. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: 

I. CHI ỦY

- Bí thư chi bộ:        TS. Nguyễn Thế Phúc                - 

- Phó bí thư chi bộ: GVC.TS. Hồ Minh Đồng              

- Chi uỷ viên:          TS. Trần Thị Hồng Minh             

- Chi ủy viên:          GVC.ThS. Phan Doãn Việt           

- Chi ủy viên:          ThS. Hà Lê Dũng                       

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- Trưởng khoa:       TS. Nguyễn Thế Phúc

- Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng         

- Phó trưởng khoa: GVC.ThS. Phan Doãn Việt          

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

- Chủ tịch: ThS. Hà Lê Dũng                  

- Ủy viên:  ThS. Nguyễn Thị Phương      

- Uỷ viên:  ThS. Đào Thế Đồng              

IV. CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI CCBGVC. ThS. Phan Doãn Việt   

V. BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN: TS. Nguyễn Việt Phương     

VI. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC:

- Bộ môn Triết học

 - Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

- Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

- Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

* BỘ MÔN TRIẾT HỌC

Bộ môn Triết được thành lập vào tháng 10 năm 1995 trên cơ sở tập hợp những cán bộ giảng dạy môn Triết học ở các trường đại học thành viên sáng lập của Đại học Huế (Đại học Tổng hợp, Đại học Sư phạm, Đại học Y Khoa, Đại học Nông nghiệp). Từ đó đến nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn đã trưởng thành vượt bậc về số lượng và trình độ chuyên môn, về năng lực giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bộ môn hiện có 09 giảng viên (01 PGS.TS, 02 giảng viên chính, 02 TS, 06 ThS) và 01 chuyên viên. Hiện tại, có 02 giảng viên của Bộ môn đang học nghiên cứu sinh.

Ngoài việc đảm nhận giảng dạy các môn chung như Triết học, Lịch sử triết học và Logic học cho tất cả các ngành đào tạo tại Đại học Huế, từ năm 1998, Bộ môn được Trường Đại học Khoa học Huế giao nhiệm vụ trực tiếp đào tạo Cử nhân và Cao học chuyên ngành Triết học. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn được đào tạo cơ bản đã không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đưa Bộ môn trở thành đơn vị đào tạo có uy tín, có chất lượng cao của Nhà trường. Những cán bộ giảng dạy của Bộ môn có uy tín về năng lực và trình độ chuyên môn đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài khoa học từ cấp Cơ sở đến cấp Bộ, xuất bản nhiều giáo trình, sách chuyên khảo có chất lượng tốt, phục vụ tích cực cho sinh viên, học viên cao học trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Bộ môn đạt nhiều thành tích trong công tác. Hàng năm Bộ môn đều được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, 3 lần được công nhận tập thể lao động xuất sắc và 1 lần được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều cán bộ của Bộ môn đạt thành tích cao trong công tác được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Cơ sở, được tặng bằng khen của Bộ trưởng, giấy khen của Giám đốc Đại học Huế.

Hướng phát triển của Bộ môn trong tương lai đó là tăng cường số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giảng dạy nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân và cao học ngành triết học, đào tạo cử nhân các phân ngành của triết học.

 

Danh sách giảng viên:

  1. GVC.TS. Hồ Minh Đồng: Trưởng Bộ môn               

  2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

  3. TS. Nguyễn Thế Phúc                          

  4. ThS. Hà Lê Dũng                      

  5. ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương              

 

* BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập từ tháng 10 năm 1995 trên cơ sở các tổ Lịch sử Đảng từ những trường thành viên thuộc Đại học Huế. Hơn 10 năm qua cùng với sự phát triển của trường Đại học Khoa học, của Khoa Lý luận Chính trị, Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại, Bộ môn gồm 06 giảng viên (01 GVC, 06 ThS), trong đó, 01 giảng viên đang học nghiên cứu sinh.

Đảm nhận giảng dạy cho tất cả các trường, các loại hình đào tạo của Đại học Huế, mỗi cán bộ giảng dạy của Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đổi mới phương pháp, cập nhật thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học, các cán bộ của Bộ môn đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Cơ sở, tham gia hội thảo khoa học; viết giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp gắn lý luận với thực tiễn; cũng như chủ trương, chính sách của Đảng được triển khai ở Thừa Thiên Huế và hiệu quả của nó. Nhiều bài báo đã được đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Trong những cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt nam, về công đoàn Việt nam do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, cán bộ giảng dạy của Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiệt tình tham gia và đều đạt được những giải thưởng cao.

Với những thành tích đạt được, hàng năm Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đều đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến, nhiều cán bộ giảng dạy của bộ môn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong nhiều năm; 2 cán bộ giảng dạy được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 bằng khen của tỉnh Thừa Thiên Huế; nhiều giấy khen của Đại học Huế và của trường Đại học Khoa học Huế.

Phương hướng phát triển là tăng cường đội ngũ cả về chất và lượng và tiến tới đào tạo cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong những năm tới.

 

    Danh sách giảng viên: 

    1. GVC.ThS. Nguyễn Minh Hiền: Trưởng Bộ môn

    2. ThS. Nguyễn Thị Hiền: Phó Trưởng Bộ môn 

    3. ThS. Lê Văn Vinh

    4. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

    5. ThS. Nguyễn Thị Hoa                          

    6. ThS. Lữ Hồng Anh

 

* BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1

Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 được thành lập vào tháng 3/2017 với lực lượng nòng cốt là những giảng viên tâm huyết, được đào tạo bài bản và có đủ năng lực chuyên môn có nhiệm vụ chính là giảng dạy học phầnNhững Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 cho sinh viên các trường và Khoa thành viên của Đại học Huế (bao gồm hệ đào tạo chính quy và các loại hình đào tạo khác). Ngoài ra, cán bộ của Bộ môn còn tham gia giảng dạy chuyên đề, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Triết học.      

       Xác định rõ trọng trách của mình, mỗi cán bộ của Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, cập nhật thông tin, tích hợp kiến thức liên ngành, liên hệ chặt chẽ với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không ngừng làm cho bài giảng sinh động, cuốn hút và hấp dẫn hơn đối với người học.

Song hành với công tác giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng rất được chú trọng. Cán bộ của Bộ môn đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Huế và cấp Cơ sở Trường Đại học Khoa học, viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Với phương châm là không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, cán bộ của Bộ môn sẽ không ngừng phấn đấu trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, phát triển chuyên môn ngày càng cao, góp phần khẳng định Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học là một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy trên nhiều phương diện.

        Hiện tại, Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 gồm có 01 Tiến sĩ, 02 Giảng viên chính, 4 Thạc sĩ, trong đó 01 cán bộ đang học nghiên cứu sinh.


Danh sách giảng viên:

1. TS. Nguyễn Việt Phương: Trưởng Bộ môn

2. ThS. Thái Thị Khương: Phó trưởng Bộ môn

3. GVC.ThS. Phan Doãn Việt

4. GVC.ThS. Lê Bình Phương Luân

5. ThS. Nguyễn Thị Phương 

                    

* BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2

Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (nay là Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2) được thành lập từ tháng 10/1995 trên cơ sở tập hợp các giảng viên giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học của các trường Đại học thuộc Đại học Huế. Khi mới thành lập, bộ môn có 08 giảng viên, chưa có Thạc sỹ nào. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, đa số giảng viên của bộ môn đã nổ lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Đến năm 1999, bộ môn đã có 7/8 giảng viên là Thạc sỹ và đều là giảng viên chính. Năm 2004, một giảng viên của bộ môn chuyển sang công tác khác, năm 2006 và 2007 bộ môn được tuyển dụng thêm 02 cử nhân Triết học để đào tạo giảng viên Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiện nay, bộ môn có 06 giảng viên (01 GVC, 06 ThS), trong đó có một số giảng viên có nhiều kinh nghiệm được tích luỹ trong quá trình công tác.

Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin 2 cho các trường Đại học và khoa thuộc Đại học Huế. Giảng dạy nhiều chuyên đề, hướng dẫn và phản biện các khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Triết học. Gắn kết chặt chẻ giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, các giảng viên của bộ môn đã tích cực tham gia và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở; biên soạn tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và trực tiếp hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cho tất  cả các trường và khoa thuộc Đại học Huế; viết đề cương bài giảng các chuyên đề, tài liệu tham khảo cho sinh viên, có nhiều bài báo được đăng tải trên các tạp chí Trung ương và địa phương.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ giảng dạy, bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hằng năm, bộ môn đều đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến, có năm đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến xuất sắc, có nhiều giảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đã được Tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học tặng bằng khen và nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân của bộ môn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học hướng tới phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo hệ cử nhân trong giai đoạn mới.


Danh sách giảng viên:

1. GVC.ThS. Lê Thanh Hà: Trưởng Bộ môn   

2. ThS. Nguyễn Thị Thắng               

3. ThS. Trần Thị Giang                   

4. ThS. Dư Thị Huyền

5. ThS. Đào Thị Vinh

6. ThS. Trần Thị Hà Trang    

                       

* BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH       


Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1995, là đơn vị trực thuộc Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo giảng dạy và nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Nằm trong chiến lược phát triển của nhà trường, năm 1995, Trường Đại học Khoa học ra quyết định thành lập bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh để chuẩn bị đội ngũ phục vụ công tác giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Năm 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 23-CT/TW “Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Kể từ đó, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành môn học bắt buộc trong các trường đại học và cao đẳng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, Đại học Huế đã có kế hoạch chu đáo, khoa học và kịp thời triển khai việc giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo của mình. Về cơ bản, cán bộ giảng dạy Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Khoa học đảm nhận việc giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh cho tất cả các trường thành viên thuộc Đại học Huế.

Cùng với sự phát triển của nhà trường, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Từ năm 2003 đến nay, bộ môn đã tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nhiệm 3 đề tài cấp bộ (đã nghiệm thu), 3 đề tài cấp trường (đã nghiệm thu), đã xuất bản 8 đầu sách về tư tưởng Hồ Chí Minh, và có hàng chục bài báo được công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành. Với những thành tích đó, bộ môn đã được Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế tặng 2 giấy khen.

Hiện nay, Bộ môn có 07 cán bộ, trong đó có 03 tiến sĩ và 04 thạc sĩ (02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh).

Danh sách giảng viên:

1. TS. Trần Thị Hồng Minh: Trưởng Bộ môn      

2. ThS. Đào Thế Đồng: Phó trưởng Bộ môn            

3. TS. Lê Viết Hùng

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền   

5. ThS. Đặng Nữ Hoàng Quyên 

6. ThS. Hoàng Trần Như Ngọc

 

--------------------------------------------------------------------

HUE UNIVERSITY OF SCIENCES

FACULTY OF POLITICAL THEORY

 

A. HISTORY 

       Faculty of Political Theory, Hue University of Sciences was founded under the Decision No. 55/QĐ-TC dated 15th September, 1995 issued by President of Hue University, by merging Departments of Marxist-Leninism from different Colleges at Hue University: College of Sciences, College of Medicine, College of Pedagogy, College of Agriculture and Forestry, and College of Fine Art. The Faculty is committed to the training and education of the political theory and philosophy courses for all majors at the undergraduate and graduate levels in Hue University, education of students at the undergraduates and graduate levels majored in Philosophy. Along with teaching and education mission, the Faculty has fully committed itself to scientific research, training and propaganda communication of VCP policy lines and government reform policies for students in Hue University.

          The Faculty has a total of 29 teaching staffs (06 senior lecturers) and 01 office staff, including 01 Associate Professor, 06 Ph.D and 23 M.A. In training, education and scientific research activities, the Faculty of Political Theory has received consistent support and collaboration from several former senior lecturers of the Faculty who taking teaching responsibility such as Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Hoa, Assoc.Prof.Dr. Nguyen Xuan Khoat, Senior Lecturer. Dr. Nguyen Thanh Tan, Assoc.Prof.Dr. Doan Duc Hieu, Senior Lecturer. Dr. Thai Ngoc Tang; and from top experts and scientists in the field of philosophy such as Prof.Dr. Nguyen Trong Chuan, Prof. Dr. Nguyen Hung Hau, Prof.Dr. Pham Ngoc Quang, Prof.Dr. Le Van Quang, Prof.Dr. Ho Si Quy, Assoc.Prof. Bui Thanh Quat, Assoc. Prof. Bui Dang Duy, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tan Hung, Assoc. Prof. Dr. Hoang Dinh Cuc, Assoc. Prof. Dr. Hoang Tat Thang, Assoc.Prof.Dr. Le Cung, Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thanh Binh, Assoc.Prof.Dr. Le Huu Ai, High-ranking Lecturer. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Ly, Assoc.Prof.Dr. Ho Tan Sang, Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Manh, Assoc.Prof.Dr. Do Minh Hop...

         The Faculty’s staffs have not only fulfilled well their teaching responsibilities but also contributed significantly to scientific research and development. To date, about 30 ministerial research projects, 100 college-administered research projects have successfully carried out by the Faculty staff, 50 different books and textbooks have been published by famous publishing houses such as National Political Publishing House, Political Theory Publishing House, Vietnam Education Publishing House, Thuan Hoa Publishing House, Publishing House of Hue University, Ho Chi Minh City General Publishing House….

        With current powerful staff, the Faculty of Political Theory, Hue University of Sciences proves itself high training and researching capacity and ability to offer joint master degree programs in philosophy, and to carry out research and development projects and programs of regional, national and international collaboration in such fields as: Philosophy, Contemporary philosophy, Politics, American Culture and Philosophy, Religious Studies, Logics, Ho Chi Minh ideology, and other social cultural related fields…

       From 2008, the Faculty of Political Theory has offered the Bachelor second-degree program in Philosophy and the Education and Scientific Committee of the College has made agreement to develop the Ph.D. degree program in Philosophy.

        Up to now, the Faculty has trained about 1.000 graduates (B.A in Philosophy) and more than 200 masters (M.A in Philosophy). Many graduates are in charge of important positions at local authorities in the Central region and in the country.

B. ORGANIZATIONAL STRUCTURE  

I. The Party Cell Executives

Mr. Nguyen The Phuc, Ph.D                                 Secretary

Mr. Ho Minh Dong, Senior Lecturer, Ph.D               Deputy Secretary 

Ms. Tran Thi Hong Minh, Ph.D                             Member

Mr. Phan Doan Viet, Senior Lecturer, MA.               Member

Mr. Ha Le Dung, MA.                                          Member

II. Faculty Management Board

Mr. Nguyen The Phuc, Ph.D                                    Dean

Mr. Nguyen Tien Dung, Assoc.Prof.Dr.                    Vice - Dean

Mr. Phan Doan Viet, Senior Lecturer, MA.                Vice - Dean

III. Faculty Labor Union Committee

1. Mr. Ha Le Dung, MA.                                  Chairman

2. Ms. Nguyen Thi Phuong, MA.                       Vice - Chairperson

3. Mr. Le Van Vinh, Lecturer, MA.                      Member

4. Ms. Nguyen Thi Thang, MA.                         Member

5. Mr. Dao The Dong, MA.                               Member

IV. Leader of Veteran Union Branch: Mr. Phan Doan Viet, Senior Lecturer, MA.        

V. Secretary of Committee of Youth Union Branch: Mr. Nguyen Viet Phuong, Lecturer, Ph.D                    

VI. DEPARTMENTS IN THE FACULTY

The Faculty of Political Theory is organized into 04 Departments:

* Department of Philosophy:

1. Mr. Ho Minh Dong, Senior Lecturer, Ph.D                        

2. Mr. Phan Doan Viet, Senior Lecturer, MA.                    

3. Mr. Le Binh Phuong Luan, Senior Lecturer, MA.                  

4. Mr. Nguyen Tien Dung, Assoc.Prof., Ph.D.                        

5. Mr. Nguyen Viet Phuong, Ph.D               

6. Mr. Ha Le Dung, MA.

7. Ms. Nguyen Thi Kieu Suong, MA.

8. Ms. Thai Thi Khuong, MA.

9. Ms. Nguyen Thi Phuong, MA.      

* Department of Scientific Socialism

1. Ms. Le Thanh Ha, Senior Lecturer, MA.                      

2. Ms. Nguyen Thi Thang, MA.                    

3. Ms. Du Thi Huyen, MA.

4. Ms. Tran Thi Giang, MA. 

5. Ms. Dao Thi Vinh, MA.

6. Ms. Tran Thi Ha Trang, MA.                                       

* Department of Vietnam Communist Party Policies

1. Ms. Nguyen Minh Hien, Senior Lecturer, MA.                                

2. Mr. Le Van Vinh, MA.            

3. Ms. Nguyen Thi Hien, MA.         

6. Ms. Nguyen Thi Hoa, MA.                  

7. Ms. Lu Hong Anh, MA.                     

* Department of Ho Chi Minh Ideology

1. Mr. Nguyen The Phuc, Ph.D                        

2. Ms. Tran Thi Hong Minh, Ph.D                      

3. Mr. Le Viet Hung, Ph.D

4. Ms. Dang Nu Hoang Quyen, MA.

5. Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen, MA.                 

6. Mr. Dao The Dong, MA.

7. Ms. Hoang Tran Nhu Ngoc, MA.
Chào mừng
Chào mừng đến với website Khoa Lý luận chính trị
Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 38,639
  • Thành viên mới nhất: lexuancuong1992

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---