Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN NHIỆM KỲ 2019-2024

Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2020, khoa Lý luận chính trị trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó bộ môn nhiệm kỳ 2019-2024, hoàn thành công tác kiện toàn bộ máy quản lý của Khoa.

Tại buổi lễ, Trưởng Khoa Lý luận chính trị GVC.TS. Nguyễn Thế Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ Trưởng, Phó Bộ mônLý luận chính trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, theo đó:

  • Quyết định bổ nhiệm GVC.TS. Trần Thị Hồng Minh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Quyết định bổ nhiệm lại GVC.ThS. Nguyễn Thị Thắng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị
  • Quyết định bổ nhiệm GVC.TS. Nguyễn Thế Phúc kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ mônTriết học và Quản lý nhà nước 
  • Quyết định bổ nhiệm lại GVC.ThS. Hà Lê Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ mônTriết học và Quản lý nhà nước 
  • Quyết định bổ nhiệm GVC.TS. Thái Thị Khương giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ mônTriết học và Quản lý nhà nước 
  • Quyết định bổ nhiệm lại GVC.ThS. Lê Bình Phương Luân giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị
  • Quyết định bổ nhiệm GVC.ThS. Đào Thế Đồng giữ chức vụPhó Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Quyết định bổ nhiệm lại GVC.ThS. Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

GVC.TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng Khoa Lý luận chính trị đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp to lớn của các cán bộ được bổ nhiệm đối với sự phát triển của Khoa Lý luận chính trị nói riêng và Đại học Khoa học nói chung và mong rằng trong thời gian sắp tới các cán bộ sẽ tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện những cán bộ được bổ nhiệm, GVC.ThS. Nguyễn Thị Thắng bày tỏ niềm vinh dự to lớn và cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ tận tình của các lãnh đạo nhà trường, Khoa và toàn bộ giảng viên Bộ môn và cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị