Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

Đại hội Chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công rực rỡ

Sáng 03/05/2020, tại phòng họp nhà B, Chi bộ khoa Lý luận chính trị đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Văn Hành - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2022 do đồng chí Nguyễn Thế Phúc – Bí thư Chi bộ trình bày, trong đó đã nêu rõ những thuận lợi, kết quả và hạn chế trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hoạt động của chi bộ, phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đại hội tiến hành bầu Chi uỷ Chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 trong danh sách đề án nhân sự gồm 05 đồng chí. Kết quả bầu cử tại Đại hội, 05 đồng chí trúng cử vào Chi ủy chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 gồm: Đồng chí Nguyễn Thế Phúc; Đồng chí Trần Thị Hồng Minh; Đồng chí Nguyễn Thị Thắng; Đồng chí Hà Lê Dũng; Đồng chí Nguyễn Việt Phương.

Đại hội trực tiếp bầu Bí thư chi bộ; Phó bí thư chi bộ trong số 05 đồng chí trúng cử vào Chi ủy. 100% đảng viên chính thức dự Đại hội bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Thế Phúc vào chức danh Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Trần Thị Hồng Minh vào chức danh Phó bí thư Chi bộ.

Đại hội bầu được 13 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.   

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Văn Hành - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương, ghi nhận những thành công nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ khoa Lý luận chính trị. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ khoa Lý luận chính trị tuy gặp một số khó khăn nhưng vẫn triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Kết quả đó đã thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết và quyết tâm cao trong Chi uỷ và toàn thể Chi bộ Khoa Lý luận chính trị.

Đồng chí Hà Văn Hành cũng có những góp ý, định hướng đối với Chi bộ khoa Lý luận chính trị trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 để giúp Chi bộ nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo tiên phong, không ngừng phát huy sự đoàn kết, đồng thuận, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Sau hơn 3 tiếng làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Đại hội Chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công rực rỡ.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Người đăng: Khoa Lý luận chính trị