Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoakientruc/maincore.php on line 17
 Khoa Kiến trúc - Cơ cấu tổ chức
 

Khoa Kiến trúc

+84 54 3833530
 

bếp từ

bếp từ bosch

Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KIẾN TRÚC

 

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

       - PHỤ TRÁCH KHOA: TS.KTS NGUYỄN NGỌC TÙNG

       - PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS.KTS NGUYỄN VŨ MINH

II. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC:

       1. Bộ môn Kiến trúc Kiến trúc Nội thất và Công nghệ xây dựng

             - Trưởng Bộ môn: TS. KTS Nguyễn Vũ Minh

             - Phó Trưởng Bộ môn: Th.S KTS Võ Tuấn Anh

      2. Bộ môn Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

            - Trưởng Bộ môn: TS. KTS Trương Hoàng Phương

      3. Bộ môn Quy hoạch, Bảo tồn và Cảnh quan

           - Trưởng Bộ môn: ThS. KTS Nguyễn Văn Thái

III. CÁN BỘ GIẢNG DẠY CỦA KHOA

   Hiện tại Khoa Kiến trúc gồm có 24 cán bộ trong đó có 07 Tiến sĩ, 02 Cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài, 13 Thạc sĩ, 01 KTS và 01 Cử nhân. Với nét nổi bật là các Tiến sĩ đều làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài như: Italia, Nhật Bản, Pháp, Australia... và đa số các Thạc sĩ cũng được đào tạo ở nước ngoài.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA KIẾN TRÚC

 

 

 

 

PHỤ TRÁCH KHOA

GVC TS. KTS NGUYỄN NGỌC TÙNG

 

- Điện thoại: 0912 379 779

- Email: kts.nguyentung@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

(Bộ môn Bảo tôn, Cảnh quan và Quy hoạch)

 

 

       

        PHÓ TRƯỞNG KHOA

GVC TS. KTS KTS NGUYỄN VŨ MINH

 

- Điện thoại: 0903 531 305

- Email: vuminh4880@yahoo.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

               BỘ MÔN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

 

  

 GV TS. KTS NGUYỄN VŨ MINH

Trưởng BM Kiến trúc Nội thất và Công nghệ xây dựng

 

- Điện thoại: 0903 531 305

- Email: vuminh4880@yahoo.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

GV ThS. KTS VÕ TUẤN ANH

Phó Trưởng BM Kiến trúc Nộ thất và CN xây dựng

Bí thư Chi đoàn cán bộ Khoa

 

- Điện thoại: 0906 560 011

- Email:arch.tuananhvo@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

    

GV TS. KTS TRẦN TUẤN ANH

Trợ lý Sau đại học

- Điện thoại: 0935 043 890

- Email:tuananh.tran@husc.edu.vn

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

        

 

GV ThS. KTS PHẠM ĐĂNG NHẬT THÁI

Chủ tịch Công đoàn Khoa

 

- Điện thoại: 0917 725 005

- Email:nhatthaikts81@gmai.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

       

 

 

GV ThS. HS VÕ QUANG HOÀNH

 

- Điện thoại: 0905 563 692

- Email:hoanharts@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

       

 

 

GV ThS. KS TRẦN THÀNH NHÂN

 

-  Điện thoại: 0984 991 691

- Email:nhandhkh2012@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

      

 

 

GV ThS. KTS LÊ VĂN THANH HÙNG

Bí thư Liên Chi đoàn thanh niên Khoa

 

- Điện thoại: 0905 963 923

- Email:levanthanhhung@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

        

 

 

 

GV ThS.KS NGUYỄN TRỌNG VINH

 Trợ lý ĐBCLGD

- Điện thoại: 0932 553 855

- Email:vinhx1b@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

      

 

 

CV ĐẶNG THỊ YẾN NHI

Trợ lý Giáo vụ kiêm Văn thư Khoa

 

- Điện thoại: 0127 461 5600

- Email:dyennhi@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

             BỘ MÔN KIẾN TRÚC KỸ THUẬT 

       

 

 

GV TS. KTS TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG

Trưởng BM Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

 

-  Điện thoại: 0975 465 030

-  Email:hoangphuongkts@yahoo.com

-  Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV TS. KTS VÕ NGỌC ĐỨC

 

-  Điện thoại: 0914 114 678

- Email:voduchue@yahoo.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV TS. KTS BÙI THỊ HIẾU

 

- Điện thoại: 0163 274 5904

- Email:hieuhanh02yahoo.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV TS. KTS LÊ NGỌC VÂN ANH

Trợ lý NCKH và Đối ngoại

 

- Điện thoại: 0935 131 718

- Email:vananh.kts@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

GV ThS. KTS VÕ SỸ CHÂU

 

- Điện thoại: 0977 007 779

- Email:vosychaukt@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

 

 

GV ThS. KTS NGUYỄN QUANG HUY

 

- Điện thoại: 0904 342 394

- Email:quanghuykt99@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

GV KTS TRƯƠNG HỒNG TRƯỜNG

 

- Điện thoại: 0905 925 255

- Email:architect.truonghongtruong@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV ThS. KTS TRẦN DUY KHIÊM

 

- Điện thoại: 0169 235 9628

- Email:tranduykhiem2001@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

 

GV NCS. KTS PHAN TIẾN LỢI

 

-  Điện thoại: 0905 132 162

- Email: Ktsngoc79@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

             BỘ MÔN BẢO TỒN, CẢNH QUAN VÀ QUY HOẠCH 

 

GV ThS. KTS NGUYỄN VĂN THÁI

Trưởng BM Quy hoạch, Bảo tồn và Cảnh quan 

 

- Điện thoại: 0983 816 061

- Email:ktsthai@gmai.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV NCS. KTS PHẠM MẠNH HÙNG

 

 - Điện thoại: 0903 573 033

- Email:pmhung123@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV ThS. KTS NGUYỄN QUỐC THẮNG

Trợ lý Giáo vụ

 

- Điện thoại: 0982 302 749

- Email:gvnqthang@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV ThS.KTS NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

 

- Điện thoại: 0934 736 689

- Email:minhxuan.kts@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

GV ThS.KTS NGUYỄN PHONG CẢNH

 

- Điện thoại: 0978 714 486

- Email:ktsphongcanh@gmail.com

- Lý lịch khoa học: xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---