Khoa Hóa học

0234.3823951
 
Từ điển trực tuyến
Facebook Khoa Hóa

Facebook LCĐ-LCH Khoa Hóa

Tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2019

Trang thông tin tín chỉ

Trang TT thư viện ĐHKH Huế

Trung tâm tin học Đại học Khoa học

Tạp chí Đại học Khoa học Huế

Đại học Huế

Trung tâm học liệu Đại học Huế

Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐH Huế

Tạp chí Đại học Huế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục HTQT - Bộ GD&DT

Web of Science

Beall's List of Predatory Journals

Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
Co cau to chuc khoa hoa

 

 

 

VĂN PHÒNG KHOA
Tầng 1, Nhà D, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
                             
PGS. TS. HOÀNG THÁI LONG       PGS. TS. NGUYỄN THỊ ÁI NHUNG
Giảng viên cao cấp HT Long       Giảng viên cao cấp NTA Nhung
Trưởng Khoa       Phó trưởng Khoa
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Phân tích điện hóa       - Hóa học lượng tử
- Phân tích và đánh giá chất lượng nước và nước thải       - Hóa học tính toán
                     
Email: hthailong@gmail.com       Email: nguyenainhung.hueuni@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
CN. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH                  
Chuyên viên NTT Anh                  
Trợ lý Giáo vụ                  
                         
Văn thư Khoa Hóa                  
                         
Email:                  
tramanh2005@gmail.com                  

 

 

 

BỘ MÔN HÓA LÝ
Tầng 1, Nhà D, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
                             
PGS. TS. ĐINH QUANG KHIẾU       GS. TS. TRẦN THÁI HÒA
Giảng viên cao cấp DQ Khieu       Giảng viên cao cấp TT Hoa
Trưởng Bộ môn           
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Hóa học vật liệu       - Vật liệu nano
- Hóa học xúc tác và hấp phụ        - Polysaccharide tự nhiên
                     
Email: dqkhieu@hueuni.edu.vn       Email: trthaihoa@yahoo.com
CSDL Đại học Huế: link         CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
ThS. MAI XUÂN TỊNH       TS. LÊ THỊ HÒA
Giảng viên chính MX Tinh       Giảng viên chính LT Hoa
        Trợ lý Sau đại học
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Hấp phụ và xúc tác       - Hóa học vật liệu
- Sản phẩm thiên nhiên       - Hóa học xúc tác
                     
Email: mxuantinh@gmail.com       Email: lethihoachem@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
ThS. BÙI QUANG THÀNH       ThS. NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Giảng viên BQ Thanh       Nghiên cứu viên NTT Hai
Trợ lý ĐB chất lượng giáo dục       Trưởng PTN Hóa lý
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu nano       - Vật liệu nano
- Kỹ thuật hóa học       - Polysaccharide
                     
Email: thanhqbui.chem@gmail.com       Email: thanhhai.nguyen174@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link

 

 

 

BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH
Tầng 2, Nhà D, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
                             
PGS. TS. NGUYỄN HẢI PHONG       TS. NGUYỄN ĐĂNG GIÁNG CHÂU
Giảng viên cao cấp NH Phong       Giảng viên NDG Chau
Trưởng Bộ môn       Phó trưởng Bộ môn
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính
- Phân tích điện hóa       - Phân tích sắc ký và ứng dụng
- Đánh giá ô nhiễm kim loại độc       - Đánh giá rủi ro môi trường
                     
Email: nghaiphong62@gmail.com       Email: titan.envi@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CDSL Đại học Huế: link
                             
                             
PGS. TS. NGUYỄN VĂN HỢP       PGS. TS. TRẦN THÚC BÌNH
Giảng viên cao cấp NV Hop       Giảng viên cao cấp TT Binh
         
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Đánh giá chất lượng nước       - Phân tích quang phổ ứng dụng
- Đánh giá tích lũy kim loại độc       - Phân tích môi trường
                     
Email: ngvanhopkh@gmail.com       Email: tranthucbinh2001@gmail.com
CDSL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
TS. TRẦN THỊ ÁI MỸ       ThS. HỒ XUÂN ANH VŨ
Giảng viên TTA My       Nghiên cứu viên HXA Vu
         
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Phân tích sắc ký, quang phổ       - Phân tích quang phổ
- Đánh giá rủi ro môi trường       - Phân tích đánh giá nước
                     
Email: aimy.chem@gmail.com       Email: anhvu2303@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế:

 

 

 

BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ
Tầng 1, Nhà D, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
                             
PGS. TS. TRẦN THỊ VĂN THI       PGS. TS. NGUYỄN THỊ THU LAN
Giảng viên cao cấp TTV Thi       Giảng viên cao cấp NTT Lan
Trưởng Bộ môn        
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Phân tích hợp chất hữu cơ       - Tổng hợp hữu cơ
- HC thiên nhiên có HT sinh học       - HC thiên nhiên có HT sinh học
                     
Email: ttvthi@hueuni.edu.vn       Email: thulan176@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
ThS. TRẦN THANH MINH       ThS. LÊ LÂM SƠN
Giảng viên TT Minh       Giảng viên LL Son
Chủ tịch Công đoàn Khoa       Trợ lý Nghiên cứu khoa học
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Hóa học vật liệu       - Hóa học vật liệu
- Hợp chất thiên nhiên       - Hợp chất thiên nhiên
                     
Email: trthminh@gmail.com       Email: lelamson1804@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
TS. LÊ TRUNG HIẾU       ThS. LÊ THÙY TRANG
Giảng viên LT Hieu       Nghiên cứu viên     LT Trang
Trợ lý Cố vấn học tập        
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Hóa học hữu cơ       - Hóa học hữu cơ    
HC thiên nhiên có HT sinh học       - Hợp chất thiên nhiên    
                     
Email: letrunghieu.chem@gmail.com       Email: lethuytrang273@gmail.com      
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế:

 

 

 

BỘ MÔN HÓA VÔ CƠ
Tầng 2, Nhà D, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
                             
PGS. TS. TRẦN NGỌC TUYỀN       ThS. NGUYỄN ĐỨC VŨ QUYÊN
Giảng viên cao cấp TN Tuyen       Giảng viên NDV Quyen
Trưởng Bộ môn       Phó trưởng Bộ môn
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu nano, mao quản, MOF       - Vật liệu vô cơ
- Chất màu vô cơ và gốm sứ       - Chất màu vô cơ và gốm sứ
                     
Email: trntuyen@gmail.com       Email: vuquyen2702@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
ThS. ĐẶNG XUÂN TÍN       ThS. TRẦN MINH NGỌC
Giảng viên DX Tin       Giảng viên TM Ngoc
Trợ lý Tổ chức       NCS tại Hàn Quốc
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính:       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu vô cơ       - Vật liệu vô cơ
- Nguyên tố đất hiếm        
                     
Email: xuantinh64@gmail.com       Email: tranminhngoc.hueuni@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
ThS. HỒ VĂN MINH HẢI       CN. BÙI THỊ HOÀNG DIỄM
Giảng viên HVM Hai       Nghiên cứu viên BTH Diem
NCS tại Hàn Quốc       Phó chủ tịch Công đoàn Khoa
                     
Lĩnh vực nghiên cứu chính       Lĩnh vực nghiên cứu chính:
- Vật liệu vô cơ       - Hóa học vô cơ
         
                     
Email: minhhai061186@gmail.com       Email: hoangdiem77@gmail.com
CSDL Đại học Huế: link       CSDL Đại học Huế: link
                             
                             
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---