Khoa Công nghệ thông tin

3826767
 
Chuyên mục
Chưa có chuyên mục nào
Lời giới thiệu

(đang cập nhật)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 054 826767

Địa chỉ: Tầng 2, dãy nhà A, Trường ĐHKH Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Ngày thành lập: 01/06/1996.
Ban chủ nhiệm khoa:

        Trưởng khoa:          TS. Hoàng Thị Lan Giao    

        Phó trưởng khoa:    TS. Trương Công Tuấn

                                      TS. Nguyễn Đăng Bình

Trợ lý:    

        Trợ lý giáo vụ:          ThS. Trần Thanh Lương      

                                       ThS. Nguyễn Văn Trung

        Trợ lý NCKH:           ThS. Nguyễn Quang Hưng       

        Trợ lý tổ chức:         ThS. Nguyễn Thị Bích Lộc

Trợ lý Sau đại học:          TS. Võ Thanh Tú

Các bộ môn trực thuộc:

* Bộ môn Hệ thống thông tin

   Tổ trưởng bộ môn: TS. Hoàng Quang  

 * Bộ môn Khoa học máy tính

   Tổ trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Lan Giao   

* Bộ môn Mạng và truyền thông

   Tổ trưởng bộ môn: TS. Võ Thanh Tú  

* Bộ môn Công nghệ phần mềm

  Tổ trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Mậu Hân  

I. Vài nét về lịch sử hình thành khoa CNTT
    Trong những năm đầu của thập niên 90, khi công nghệ thông tin và các ứng dụng của nó bắt đầu du nhập và phát triển mạnh ở Việt nam, sự thiếu thốn trầm trọng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin là một vấn đề quan tâm của lãnh đạo các cấp. Biết được chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc thành lập các khoa Công nghệ thông tin trọng điểm trên toàn quốc để đào tạo cán bộ CNTT, tháng 11 năm 1994 PGS.TS Võ Duy Dần, khi đó là phó hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế, đã xây dựng dự án phát triển công nghệ thông tin ở Đại học Tổng hợp mà nội dung chủ yếu là thành lập Khoa Công nghệ thông tin. Dự án đã được Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chấp nhận. Ngày 13 tháng 12 năm 1994 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quyết định thành lập Khoa Công nghệ thông tin, một trong 06 khoa Công nghệ thông tin trọng điểm trên toàn quốc. Giám đốc Đại Học Huế thời bấy giờ là PGS.TS Nguyễn Thế Hữu đã giao cho hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế tiến hành việc xây dựng chức năng nhiệm vụ, đội ngũ, chọn vị trí mặt bằng, và triển khai đào tạo,...
    Ngày 01 tháng 06 năm 1995, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học quyết định chuyển 05 cán bộ giảng dạy từ khoa Toán sang Khoa CNTT và bổ nhiệm TS. Lê Mạnh Thạnh làm trưởng Khoa. Từ đó, Khoa CNTT đã bắt tay vào việc xây dựng đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cán bộ giáo viên của Khoa quyết định lấy ngày 01 tháng 06 hàng năm làm ngày kỹ niệm của Khoa.
    Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học giao nhiệm vụ cho Khoa CNTT là đào tạo các chuyên viên CNTT ở các hệ: cao học, đại học, trung cấp, kỹ thuật viên; triển khai các ứng dụng về CNTT phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

II. Công tác xây dựng đội ngũ
    Với nhiệm vụ đào tạo cử nhân CNTT, triển khai các ứng dụng tin học và giảng dạy tin học cơ bản cho hầu hết các Trường trực thuộc Đại học Huế, vấn đề xây dựng một đội ngũ vững về chuyên môn, đông về số lượng để đáp ứng nhiệm vụ trên là một mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa. Bằng cách chọn những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc để đào tạo và bồi dưỡng thành cán bộ giảng dạy, đội ngũ cán bộ của Khoa ngày càng phát triển và dần dần đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Năm 1996, Khoa đã liên kết với ĐHBK Hà nội để mở lớp cao học CNTT đầu tiên, 07 cán bộ của Khoa đã tốt nghiệp thạc sĩ lớp này và có 03 người tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Hà nội. Một nguồn đào tạo cán bộ khác của Khoa là cho cán bộ học NCS ở nước ngoài, cử cán bộ theo học ở Trung tâm Đào tạo cao học nói tiếng Pháp - IFI, gửi cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn do các dự án trong và ngoài nước tổ chức.
    Ngoài ra, Khoa CNTT còn xây dựng mối quan hệ khắng khít với các khoa CNTT trên toàn quốc và Viện CNTT Hà Nội để trao đổi chuyên môn và tạo điều kiện cho cán bộ bồi dưỡng học tập. 
     Hiện nay Khoa đã xây dựng được 04 bộ môn:
     1. Bộ môn Khoa học máy tính: nghiên cứu và giảng dạy các môn tin học ứng dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng.
     2. Bộ môn Các hệ thống thông tin: nghiên cứu các lý thuyết bảo đảm toán học cho máy tính, cơ sở dữ liệu,...
     3. Bộ môn Công nghệ Phần mềm: nghiên cứu các công nghệ sản xuất, kiểm thử phần mềm. Các công nghệ tiên tiến tích hợp trong các phần mềm
     4. Bộ môn Kiến trúc máy tính và mạng: nghiên cứu phần cứng máy tính và mạng máy tính, khai thác các dịch vụ trên mạng và internet. 
     Hiện nay Khoa đã có 36 cán bộ giáo viên, trong đó có 09 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh trong nước, 04 nghiên cứu sinh ở các nước châu Âu và Nhật bản, 06 thạc sĩ và 9 cán bộ đang học thạc sĩ. Nhận thấy nguồn nhân lực cơ hữu có trình độ cao của Khoa đã lớn mạnh, đồng thời với yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trình độ cao ngành CNTT của khu vực miền Trung và Tây nguyên, Khoa CNTT ĐHKH Huế đang tiến hành thủ tục trình Bộ GD&ĐT mở đào tạo hệ tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.


III. Công tác đào tạo (trong 12 năm)
     Số sinh viên đã đào tạo:
          a. Thạc sĩ Khoa học máy tính: 286 học viên
          a. Cử nhân CNTT hệ Chính quy: 6800 sinh viên
          b. Cử nhân CNTT hệ ngắn hạn:   640 sinh viên
          c. Cử nhân CNTT hệ VHVL:        3341 sinh viên .
          d. Trung cấp tin học: 3218 học viên.
      Số sinh viên đang đào tạo:
          a. Thạc sĩ CNTT hệ tập trung: 90 học viên
          b. Cử nhân CNTT hệ Chính quy: 900 sinh viên
          c. Cử nhân CNTT hệ Tại chức: 680 sinh viên .
          d. Trung cấp tin học: 218 học viên
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---