Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

STT

Họ và tên,

Chức danh/chức vụ

Những nhiệm vụ công tác trực tiếp đảm nhận

1

Đỗ Diên

Giảng viên chính

Trưởng phòng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; 

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

* Công tác kiêm nhiệm: Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Ủy viên Đoàn kiểm tra Hành chính – Học chính; giảng dạy tại Khoa Hóa học.

2

Hoàng Kỳ Sơn

Phó Trưởng phòng

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động khảo thí định kỳ: tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, xây dựng và khai thác ngân hàng đề thi/câu hỏi thi...

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ: báo cáo công khai chất lượng giáo dục; khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của giảng viên, chất lượng toàn khóa học; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thu thập, quản lý minh chứng…

- Quản lý cơ sở vật chất và phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị (quản trị website, sửa chữa, cài đặt…);

* Công tác kiêm nhiệm: Bí thư Chi bộ, UVBCH Hội thể thao Trường.

3

Nguyễn Thị

Minh Hằng

Chuyên viên

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác Khảo thí;

- Tham gia các hoạt động khảo thí định kỳ hàng năm: xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi…

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: phân công cán bộ coi thi, điều hành thi, rọc phách, nhập điểm thi, thanh toán coi thi…

- Đảm nhiệm công tác thư ký, văn thư của đơn vị: gửi nhận công văn, soạn thảo văn bản hành chính, chấm công, quản lý công văn đi, công văn đến…

* Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ Công đoàn.

4

Trần Quang Diệu

Chuyên viên

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác Khảo thí;

- Tham gia các hoạt động khảo thí định kỳ hàng năm: xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi…

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: xử lý lịch thi, chuẩn bị hồ sơ phòng thi, in sao đề thi, điều hành thi, rọc phách, nhập điểm thi…


5

Hoàng Thị

Thúy Phượng

Chuyên viên

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác ĐBCLGD;

- Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ hàng năm: khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng toàn khóa học; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thu thập, quản lý minh chứng….

-  Tham gia hoạt động tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: thu nhận đề thi, quản lý bài thi, điều hành thi, rọc phách, nhập điểm, phúc khảo…

6

Huỳnh Thị

Kim Yến

Chuyên viên

- Soạn thảo các văn bản, báo cáo, kế hoạch liên quan đến công tác ĐBCLGD;

- Tham gia các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ hàng năm: báo cáo công khai chất lượng giáo dục; khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của giảng viên; thu thập, quản lý minh chứng…

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: điều hành thi, rọc phách, nhập điểm thi, phúc khảo, quản lý điểm thi, hồ sơ phúc khảo...
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---