Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

Thông báo Tình hình đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi năm học 2017-2018

Ngày 22/9/2017, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 251/TB-ĐHKH, về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2017-2018, đến nay đã có 28 học phần dưới đây đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi năm học 2017-2018.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---