Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

Thông báo về việc Khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo - Năm học 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018, Nhà trường sẽ tiến hành  khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có cơ sở đưa ra những điều chỉnh, cải tiến các mặt hoạt động nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.

Kính gửi: Các lớp sinh viên năm cuối

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có cơ sở đưa ra những điều chỉnh, cải tiến các mặt hoạt động nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 06/11 đến ngày 25/11/2017

Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (click vào nút  dưới đây để trả lời khảo sát)

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Anh/chị.

 Hoàng Kỳ Sơn  06-11-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---