Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

Sinh viên lưu ý:

♣ Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần nộp tại:

- Phòng Khảo thí - ĐBCLGD: Đối với các học phần thuộc các khoa: Lý luận chính trị, Công nghệ thông tin, Toán, Báo chí - TT, Công tác xã hội.

- Văn phòng Khoa quản lý học phần: Đối với các học phần còn lại.

♣ Lệ phí cho mỗi đơn là 20.000đ/đơn và sẽ được trả lại nếu kết quả phúc khảo khác kết quả chấm lần đầu. 

♣ Kết quả phúc khảo là kết quả chính thức bài thi (dù cao hơn hay thấp hơn).

XEM KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TẠI ĐÂY
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---