Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 
3 công khai

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế

1.1 Quy mô đào tạo hiện tại, sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm

1.2 Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do Nhà trường biên soạn

1.3 Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1.4 Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do Nhà trường tổ chức

1.5 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

1.6 Thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

2. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính.

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014-2015

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính.

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013-2014

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính.

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2012-2013

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu-chi tài chính.

 

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2010-2011.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng.

3. Công khai thu-chi tài chính.

* 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2009-2010

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng.

3. Công khai thu-chi tài chính.


 Hoàng Kỳ Sơn  25-10-2017  InCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---