Phòng Công tác học sinh, sinh viên

02343.933231
 
Chuyên mục

Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn và thông tin việc làm năm 2017

Nội dung

 Công tác sinh viên  30-04-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---